Het lerarentekort aanpakken

D66 wil het beste onderwijs voor iedereen. Dat kan alleen als leraren vrij zijn om hun beroep uit te oefenen zoals zíj dat willen. Als zij voldoende collega’s hebben. Daarom willen wij de werkdruk in het onderwijs verlagen.

Docent Anke Buurman-Kuiper voor de klas – Foto: Jeroen Mooijman

Een beter salaris

Iedere leraar verdient een goed salaris. Het salaris van basisschoolleraren is al met 9,5% gestegen. Daarbij kwam ook een eenmalige bonus van €2000,-. Maar daarmee zijn we er nog niet. De salariskloof tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs moet gedicht. Basisschoolleraren moeten gewoon evenveel verdienen als middelbare schooldocenten. Een eerlijke beloning is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van het beroep.

Minder werkdruk

Overuren draaien. Invallen voor een zieke collega. Naast leraar ook gymdocent én conciërge zijn. Het is de normaalste zaak van de wereld in het onderwijs. Tijd om de werkdruk flink te verlagen. Dan hebben leraren meer tijd om lessen voor te bereiden en kinderen voldoende aandacht te geven.

Met miljoenen euro’s, direct naar scholen, kunnen lerarenteams nu zélf bepalen waar ze in investeren. Uit onderzoek onder schoolbestuurders blijkt dat een succes. Leraren vinden dat de werkdruk hierdoor is afgenomen.

De werkdruk verlagen

  1. Extra klassen- assistenten
  2. Een gymdocent
  3. Een extra conciërge

Minder collegegeld voor de lerarenopleiding

Het is belangrijk dat we extra leraren krijgen en de lerarenopleiding aantrekkelijk is. Daarom is het collegegeld van de eerste twee jaar van de PABO verlaagd. Ook worden startende leraren beter ondersteund. Bijvoorbeeld door leraren die (bijna) met pensioen zijn in te zetten als coaches.