Hoe wij het lerarentekort aanpakken

In deze video vertelt Ruby hoe het is om als leraar niet alle aandacht te kunnen besteden die je wilt.

Hoe vrij zijn we als Ruby niet genoeg aandacht kan besteden aan haar leerlingen? Beeld: Ruby

D66 wil het beste onderwijs voor iedereen. Dat kan alleen als leraren vrij zijn om hun beroep uit te oefenen zoals zíj dat willen. Als zij voldoende collega’s hebben. Daarom willen wij de werkdruk in het onderwijs verlagen.

Leraren en pedagogisch medewerkers verdienen een passend salaris. Nu zijn er niet uit te leggen verschillen. Bijvoorbeeld de kloof tussen het salaris van een basisschoolleraar en middelbare schoolleraar. D66 heeft de afgelopen periode al de eerste stap kunnen zetten met een salarisverhoging van 9,5 procent voor de basisschoolleraren. Daar gaan we mee door. We moedigen leraren ook aan na te denken over een betere, gezamenlijk cao en meer carrièremogelijkheden.

  • We dichten de salariskloof. We verhogen het salaris van basisschoolleraren naar het niveau van middelbare schoolleraren.
  • Er komt één gezamenlijke cao voor het hele funderend onderwijs. Daar vallen ook de voorschoolse krachten en het onderwijsondersteunend personeel onder. Daardoor kunnen scholen en opvang ook gemakkelijker samenwerken.
  • Leraren die werken op een school met veel leerlingen met een leerachterstand, verdienen een hoger salaris. We willen de beste leraren naar deze scholen toe krijgen.

Guido is leraar van groep 8, maar pakt ook andere klussen af. Dat is natuurlijk mooi, maar hoe mooi zou het zijn als Guido in zijn vrije tijd niet ook het schoolplein op hoeft te knappen?

Naast leraar van groep 8 maak ik ook een heel nieuw schoolplein. Beeld: Guido

Overuren draaien. Invallen voor een zieke collega. Naast leraar ook gymdocent én conciërge zijn. Het is de normaalste zaak van de wereld in het onderwijs. Tijd om de werkdruk flink te verlagen. Dan hebben leraren meer tijd om lessen voor te bereiden en kinderen voldoende aandacht te geven.

Met miljoenen euro’s, direct naar scholen, kunnen lerarenteams nu zélf bepalen waar ze in investeren. Uit onderzoek onder schoolbestuurders blijkt dat een succes. Leraren vinden dat de werkdruk hierdoor is afgenomen.

Zo kunnen scholen zelf kiezen hoe zij deze middelen inzetten voor werkdrukverlaging. Op sommige scholen gaat dat met extra onderwijsassistenten. Op andere scholen met een extra gymdocent. En elders is de behoefte aan een extra conciërge groot.

Het is belangrijk dat we extra leraren krijgen en de lerarenopleiding aantrekkelijk is. Daarom is het collegegeld van de eerste twee jaar van de PABO verlaagd. Ook worden startende leraren beter ondersteund. Bijvoorbeeld door leraren die (bijna) met pensioen zijn in te zetten als coaches.

Sigrid Kaag over waarom onderwijs bij D66 op één staat.

Sigrid Kaag - Sigrid Kaag spreekt het online D66-congres toe op zaterdag 18 november 2020. Beeld: Jeroen Mooijman