Zorg, gezondheid en sport

Als het aan D66 ligt blijven we sporten stimuleren. De coronacrisis heeft ons laten zien hoe belangrijk een gezonde levensstijl is en sporten hoort daarbij. Sporten is belangrijk voor een gezond lichaam en een gezonde geest.

D66 Leiden is voorstander van een kwalitatief goede inrichting van het Wijksportpark Roomburgerpark, en steunt daarom het inrichtingsvoorstel inclusief de aanleg van het vierde hockeyveld. Tegenstanders van dit voorstel hebben een referendum aangevraagd. Ook al hebben wij een ander standpunt dan de initiatiefnemers, vinden wij dat iedereen gehoord moet kunnen worden.

Nu we bijna kunnen starten met het vaccineren tegen corona, is een goede voorbereiding van het vaccinatieplan in Leiden enorm belangrijk. Leidenaren moeten zich zo snel mogelijk weer vrij kunnen bewegen door de stad, en onder andere horeca en culturele instellingen moeten de kans krijgen hun deuren weer te openen. Een goed doordachte vaccinatiestrategie is daarom nodig, meent D66.

Hoe vrij ben je in dit leven als je continu in de stress en zorgen zit? D66 staat voor iedereen vrijlaten maar niemand laten vallen. Daarom moet er ook voor de vrijheid van mantelzorgers aandacht zijn. Leidse mantelzorgers hoeven vanaf 2021 niet meer ieder half jaar een nieuwe parkeervergunning aan te vragen, dankzij een voorstel van D66.

Het Roomburgerpark is inmiddels een veel besproken dossier, in de politiek, in de stad en in de wijk. Het kent veel spelers en belangen. Wat D66 betreft moet de politiek haar verantwoordelijkheid nemen en zich durven uitspreken. D66 durft te kiezen en kiest voor sport én groen.

Als het aan D66 ligt blijven we sporten stimuleren. De coronacrisis heeft ons laten zien hoe belangrijk een gezonde levensstijl is en sporten hoort daarbij. Sporten is belangrijk voor een gezond lichaam en een gezonde geest.

D66 Leiden is voorstander van een kwalitatief goede inrichting van het Wijksportpark Roomburgerpark, en steunt daarom het inrichtingsvoorstel inclusief de aanleg van het vierde hockeyveld. Tegenstanders van dit voorstel hebben een referendum aangevraagd. Ook al hebben wij een ander standpunt dan de initiatiefnemers, vinden wij dat iedereen gehoord moet kunnen worden.

Nu we bijna kunnen starten met het vaccineren tegen corona, is een goede voorbereiding van het vaccinatieplan in Leiden enorm belangrijk. Leidenaren moeten zich zo snel mogelijk weer vrij kunnen bewegen door de stad, en onder andere horeca en culturele instellingen moeten de kans krijgen hun deuren weer te openen. Een goed doordachte vaccinatiestrategie is daarom nodig, meent D66.

Hoe vrij ben je in dit leven als je continu in de stress en zorgen zit? D66 staat voor iedereen vrijlaten maar niemand laten vallen. Daarom moet er ook voor de vrijheid van mantelzorgers aandacht zijn. Leidse mantelzorgers hoeven vanaf 2021 niet meer ieder half jaar een nieuwe parkeervergunning aan te vragen, dankzij een voorstel van D66.

Het Roomburgerpark is inmiddels een veel besproken dossier, in de politiek, in de stad en in de wijk. Het kent veel spelers en belangen. Wat D66 betreft moet de politiek haar verantwoordelijkheid nemen en zich durven uitspreken. D66 durft te kiezen en kiest voor sport én groen.

Vanaf maart versterkt duo-raadslid Laura van Dijk de D66-fractie op de portefeuille Zorg & Welzijn. Vanaf april 2019 was zij al duo-raadslid op Duurzame Verstedelijking in de commissie Stedelijke Ontwikkeling, maar de uitdagingen op het sociaal domein vragen nu om extra aandacht van D66.

Te weinig Leidenaren in de bijstand komen weer aan werk.

Er is veel reuring na de bekendmaking door het college om de gemeenteraad zo snel mogelijk het besluit voor de definitieve realisatie van de 250 meter ijsbaan voor te leggen. Laat ik voorop stellen dat ook D66 liever had gehad dat wij in gezamenlijkheid met de regio voor de 333 meter variant hadden kunnen gaan.

De fractie van D66 stelt samen met GroenLinks schriftelijke vragen aan het college over bodemverontreiniging rondom kunstgrasvelden naar aanleiding van een nieuw RIVM rapport. Op 3 juli publiceerde het RIVM bevindingen en aanbevelingen over de milieueffecten van rubbergranulaat bij kunstgrasvelden.

Vanaf maart versterkt duo-raadslid Laura van Dijk de D66-fractie op de portefeuille Zorg & Welzijn. Vanaf april 2019 was zij al duo-raadslid op Duurzame Verstedelijking in de commissie Stedelijke Ontwikkeling, maar de uitdagingen op het sociaal domein vragen nu om extra aandacht van D66.

Te weinig Leidenaren in de bijstand komen weer aan werk.

Er is veel reuring na de bekendmaking door het college om de gemeenteraad zo snel mogelijk het besluit voor de definitieve realisatie van de 250 meter ijsbaan voor te leggen. Laat ik voorop stellen dat ook D66 liever had gehad dat wij in gezamenlijkheid met de regio voor de 333 meter variant hadden kunnen gaan.

De fractie van D66 stelt samen met GroenLinks schriftelijke vragen aan het college over bodemverontreiniging rondom kunstgrasvelden naar aanleiding van een nieuw RIVM rapport. Op 3 juli publiceerde het RIVM bevindingen en aanbevelingen over de milieueffecten van rubbergranulaat bij kunstgrasvelden.

Donderdagavond sprak raadslid Amela Halilović voor het eerst de Leidse Raad toe. Deze eerste speech – de maidenspeech – in de Raadszaal van het stadhuis is een bijzonder moment voor raadsleden. Amela’s inbreng had betrekking op de kredietaanvraag voor een nieuw kunstgrasveld voor het sportpark Morskwartier I. Lees hier haar inbreng terug.

Alle Leidse kinderen in groep 4 of groep 5 krijgen als het aan D66 Leiden ligt vanaf 2019 de mogelijkheid om een seizoen lang gratis te sporten bij een sportvereniging in de gemeente. Dat voorstel lanceerde D66 lijsttrekker Paul Dirkse deze week bij het Leids sportdebat.

De inzet van D66 was bekend: wij willen én het zwembad, én de ijshal én het indoor sportcentrum. De jarenlange inzet van alle betrokkenen bij de Leidse sport wordt nu beloond. Leiden krijgt drie mooie, toekomstbestendige en duurzame sportaccommodaties. Afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad unaniem in met de drie voorstellen van onze sportwethouder Paul Dirkse.

Op 19 december 2017 heeft de gemeenteraad van Leiden ingestemd met 1.1868.160 euro extra voor de jeugdhulp in 2018. Ook de andere gemeenten van regio Holland Rijnland hebben extra geld toegezegd. Voor de uitvoering van jeugdhulp krijgt Leiden jaarlijks 21 miljoen van het rijk, maar dat is niet voldoende gebleken. De afgelopen twee jaar is steeds achteraf extra geld vrijgemaakt voor deze taak, nu wordt daar in de programmabegroting van 2018 al rekening mee gehouden.

Donderdagavond sprak raadslid Amela Halilović voor het eerst de Leidse Raad toe. Deze eerste speech – de maidenspeech – in de Raadszaal van het stadhuis is een bijzonder moment voor raadsleden. Amela’s inbreng had betrekking op de kredietaanvraag voor een nieuw kunstgrasveld voor het sportpark Morskwartier I. Lees hier haar inbreng terug.

Alle Leidse kinderen in groep 4 of groep 5 krijgen als het aan D66 Leiden ligt vanaf 2019 de mogelijkheid om een seizoen lang gratis te sporten bij een sportvereniging in de gemeente. Dat voorstel lanceerde D66 lijsttrekker Paul Dirkse deze week bij het Leids sportdebat.

De inzet van D66 was bekend: wij willen én het zwembad, én de ijshal én het indoor sportcentrum. De jarenlange inzet van alle betrokkenen bij de Leidse sport wordt nu beloond. Leiden krijgt drie mooie, toekomstbestendige en duurzame sportaccommodaties. Afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad unaniem in met de drie voorstellen van onze sportwethouder Paul Dirkse.

Op 19 december 2017 heeft de gemeenteraad van Leiden ingestemd met 1.1868.160 euro extra voor de jeugdhulp in 2018. Ook de andere gemeenten van regio Holland Rijnland hebben extra geld toegezegd. Voor de uitvoering van jeugdhulp krijgt Leiden jaarlijks 21 miljoen van het rijk, maar dat is niet voldoende gebleken. De afgelopen twee jaar is steeds achteraf extra geld vrijgemaakt voor deze taak, nu wordt daar in de programmabegroting van 2018 al rekening mee gehouden.

Toont 22 van 22