Gratis sporten voor kinderen in Leiden

Als het aan D66 ligt blijven we sporten stimuleren. De coronacrisis heeft ons laten zien hoe belangrijk een gezonde levensstijl is en sporten hoort daarbij. Sporten is belangrijk voor een gezond lichaam en een gezonde geest.

D66 maakt zich al jaren zorgen over het feit dat er steeds minder kinderen sporten. Daarom diende D66 bij de begrotingsbehandeling van donderdag 11 november een voorstel in om mogelijk te maken dat kinderen in Leiden één jaar lang gratis kunnen sporten. Daardoor kunnen kinderen kennis maken met verschillende sporten in verenigingsverband en worden ze gestimuleerd om hiermee door te gaan. Raadslid Jeugd, Onderwijs en Sport Amela Halilovic: ‘Alle kinderen in Leiden verdienen het om te kunnen sporten en bewegen. Daarnaast is dit van groot belang voor de fysieke en mentale gezondheid. Het zou mooi zijn om hiermee alle kinderen in Leiden te kunnen stimuleren te gaan sporten.’

Jong geleerd, oud gedaan

Met de al bestaande mogelijkheden om sportkosten door de gemeente Leiden vergoed te krijgen, zoals het Jeugdsportfonds, maar ook met de kennismakingscursussen, bereiken we niet alle kinderen en houden we helaas ook niet alle kinderen aan het sporten. Niet elk kind komt van huis uit in aanraking met sporten in verenigingsverband. Terwijl juist ‘jong geleerd, oud gedaan’ in hoge mate kan bijdragen aan ieders gezondheid. In lijn met de ambities van D66 en het sportakkoord in Leiden om meer Leidenaren een leven lang te laten genieten van sporten en bewegen is het tijd om het Leidse kind, op nader te bepalen wijze, uit te nodigen om actief te worden binnen een sportvereniging naar keuze.

Sportstimulans

Met een jaar lang gratis sporten geven we kinderen de kans om goed kennis te maken met een sport en stimuleren we hen om te gaan en te blijven sporten. D66 vraagt het college daarom door middel van een voorstel om met een plan te komen om dit mogelijk te maken en na te gaan welke leeftijd de beste kans van slagen heeft om kinderen aan het sporten te krijgen en om daar samen met sportverenigingen afspraken over te maken.