‘Samen bouwen aan Leiden’

Beeld: Mike van Bemmelen

Leiden is een prachtige stad. Veelzijdig, levendig en met een diverse bevolking. Tegelijkertijd hebben wij nog veel te doen. Een stad is altijd in beweging. De woningnood slaat weer toe, de coronapandemie laat zich voelen en het klimaat vraagt om actie. Het is aan de politiek om keuzes te maken, om leiderschap te tonen en het voortouw te nemen. De afgelopen twaalf jaar heeft D66 bijgedragen aan een stabiel en betrouwbaar bestuur van de stad. Die lijn willen wij voortzetten.

Bouwen aan een leefbare stad Leiden is een mooie, levendige en aantrekkelijke stad. Het is een stad met een geschiedenis om trots op te zijn. Tegelijk groeit Leiden mee met de tijd. Het zijn de Leidenaren met hun diverse achtergronden die deze kracht geven aan de stad. D66 bouwt aan die krachtige stad. Wij staan voor een gezonde stad waar iedereen kan wonen en werken, ongeacht leeftijd, inkomen of achtergrond. Waar je jezelf kan en mag zijn, omdat wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Waar je ook kan ondernemen, omdat wij geloven dat jouw creativiteit en visie grenzeloos zijn en ertoe doen.
Voor de toekomst D66 kijkt verder dan morgen. Wij staan voor een moderne en vooruitstrevende stad, waarin ook volgende generaties veilig en gezond kunnen opgroeien. D66 kiest daarom voor duurzaamheid. Groen in de stad is daarvan een belangrijk onderdeel. De afgelopen jaren hebben wij daarom al ingezet op het Singelpark, wat een groot succes is gebleken. Dit succes willen wij uitbreiden. Waar het Singelpark binnen de singels loopt willen wij een tweede groene ring buiten de singels. Wij vinden dat de naam voor dit park met de stad moet worden bedacht. Voor nu noemen wij dit park het Geuzenpark. Ook duurzame mobiliteit en duurzame energie houden het leven in Leiden aantrekkelijk. Kiezen voor de toekomst betekent voor ons vooraf investeren in plaats van achteraf repareren.
Met elkaar Samen staan we sterk, bereiken we meer en houden we de stad levendig. D66 staat voor een open samenleving, waarin iedereen meedoet en mensen zich verbonden voelen met elkaar. Diversiteit is belangrijk en interesse in de ander leidt tot een prettigere samenleving. D66 wil een Leiden van, voor en door iedereen: nu en in de toekomst. Samenleven betekent dat wij omkijken naar elkaar en voor elkaar zorgen. Dat is de verantwoordelijkheid die hoort bij onze vrijheid. Of het nu gaat om zorg, bijstand of ondersteuning: D66 wil dat er een effectief vangnet is voor als iemand buiten de boot dreigt te vallen. We vertrouwen op de eigen kracht van mensen, maar we zijn er ook als het tegenzit.
Door te stimuleren D66 staat voor een Leiden waarin je gestimuleerd wordt om het beste uit jezelf te halen. Dat kan met goed onderwijs, want onderwijs schept kansen. Het is een belangrijke weg naar persoonlijke groei en ontwikkeling. Daarom wil D66 dat iedereen een leven lang kan leren om het maximale uit je talenten te halen. D66 is trots op de onderwijsinstellingen van Leiden, die de stad tot een unieke kennisstad maken.
Stimuleren gebeurt ook met sport en cultuur. Beide dragen bij aan verbinding, inspiratie, plezier en gezondheid. D66 vindt het belangrijk dat sport en cultuur toegankelijk zijn voor alle inwoners van de stad. Wij streven naar een groene, gezonde leefomgeving, die mensen uitnodigt om te bewegen en stimuleert om gezond te blijven.