Wonen

Leiden is een prachtige stad. Veelzijdig, met fijne wijken en een bruisende binnenstad. Leidenaren maken deze stad en daarom is het voor D66 zo belangrijk dat alle soorten Leidenaren hier betaalbaar kunnen wonen. De woningnood in onze gemeente is enorm. Voor studenten is het steeds moeilijker om een kamer te kunnen vinden. Starters moeten veelal noodgedwongen uit Leiden verhuizen om aan een betaalbare woning te komen. Middeninkomens en ouderen hebben last van een aanbod dat niet past bij hun vraag. Deze problemen vragen om betaalbare oplossingen, om Leiden de prachtstad te houden die het is.

Durven kiezen De ruimte in onze stad is beperkt. Dat betekent dat we keuzes moeten maken over hoe we om willen gaan met de beschikbare ruimte. D66 durft die keuzes te maken. Wij willen dat Leiden voor iedereen een toegankelijke stad blijft: betaalbaar wonen ongeacht je leeftijd, inkomen of achtergrond. Daarom kiezen wij ervoor om de hoogte in te gaan. We kunnen al veel van de problemen oplossen door enkele verdiepingen hoger te gaan bouwen. Waar mogelijk willen wij nieuwe hoogbouw realiseren, zolang dit niet ten koste gaat van het open en historische karakter van Leiden en de drukte van nieuwe bewoners goed wordt opgevangen door voldoende voorzieningen.
Studenten Als je in Leiden komt studeren, dan wil je hier ook kunnen wonen. Toch is het steeds moeilijker voor studenten om aan een kamer te komen. D66 wil dit veranderen. Ons uitgangspunt is: iedere student die in Leiden wil wonen, moet dat kunnen.
Na het verkameringsbeleid uit 2019 ten gunste van de student te hebben aangepast wil D66 nu opnieuw iets betekenen voor deze groep. De ambitie is om het aantal nieuwe studentenkamers dat de aankomende jaren zal worden gebouwd van 2700 naar 3500 te verhogen. Via verschillende manieren die alle inwoners van Leiden accommoderen kan er een grote slag worden geslagen wat de huidige huisvestigingscrisis onder studenten betreft.
Starters & middeninkomens Het wordt steeds moeilijker om in Leiden een betaalbare woning te vinden. D66 wil dat onze stad bewoonbaar blijft voor iedereen, en niet alleen voor mensen met een flink vermogen. Iedereen moet in Leiden kunnen wonen. Daarom kiezen wij voor gemengde wijken, met verschillende typen woningen in verschillende prijsklassen.
Ouderen D66 wil dat er meer passende woningen komen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen maar wel naar een kleiner huis willen. Nu blijven ouderen vaak noodgedwongen in een woning wonen die voor hen te groot is en waar een gezin graag in zou trekken.