D66 als vereniging

D66 is een politieke vereniging, gevormd door haar leden. De leden van D66 zijn het kloppend hart van de vereniging. Benieuwd wat je voor de partij kunt betekenen? En wat de partij voor jou kan betekenen? Heel veel!

Maak kennis met D66
Een aantal keer per jaar organiseert D66 Leidse Regio een ledendag. Ook worden er regelmatig borrels en activiteiten georganiseerd. Leden worden hiervoor uitgenodigd via de mail.

Doe mee!
Onze leden beslissen mee over de politieke koers op alle niveaus. Zij denken mee door input te leveren voor debatten, mee te discussiëren over beleidsthema’s en door het vormen van standpunten. Op ledenvergaderingen beslissen leden over de koers in de gemeente. We zien er naar uit je te ontmoeten op één van onze activiteiten!

Binnen onze afdeling kun je van alles doen. Bijvoorbeeld meehelpen in de campagne!

D66 Leidse Regio maakt werk van meer vrouwen in de politiek. Sinds 2018 is er binnen D66 Leiden een lokale afdeling van het Els Borst Netwerk.

D66 Leiden maakt onderdeel uit van D66 Leidse Regio. D66 Leidse Regio vertegenwoordigt zo’n 1000 leden in de gemeenten Oegstgeest, Katwijk, Valken burg, Rijnsburg, Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude en is daarmee één van de grootste D66-afdelingen van Nederland. Het afdelingsbestuur van D66 Leidse Regio zorgt voor het organiseren van de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling. Het afdelingsreglement lees je hier. De activiteiten die het bestuur organiseert vind je hier terug.

Wil je jouw kennis, expertise en ervaring inzetten binnen D66?

  • Tal van kennisnetwerken
  • Je kennis en netwerk vergroten binnen D66 Leidse Regio
  • De agenda van D66 Leidse Regio mede vormgeven

Iedereen moet altijd veilig zichzelf kunnen zijn. Iedere dag werken we aan dat ideaal in de politieke arena. Maar ook in onze partij moet iedereen veilig zichzelf kunnen zijn. Daarom hechten we veel waarde aan integriteit.

Onder de knop ‘Meer informatie’ is het afdelingsreglement van D66 Leidse regio te downloaden.

D66 en de Mr. Hans van Mierlo Stichting zijn door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI).