Vertrouwenspersonen

Heb je als lid, verenigingsbestuurder of politicus vragen, bijvoorbeeld op het gebied van ongewenste omgangsvormen of mogelijke integriteitsissues en je wilt hier met iemand over van gedachten wisselen, neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen. Zij doen dit op vertrouwelijke wijze: de vertrouwenspersonen vertellen niets aan anderen zonder jouw toestemming (behalve in heel extreme situaties) en ondernemen alleen actie als jij dat wilt. Met andere woorden, je gesprek met een vertrouwenspersoon blijft onder ons, en is vrijblijvend.

Neem contact op met een vertrouwenspersoon

Is er iets voorgevallen waarvan je niet weet wat je ermee moet en wil je graag eens met iemand overleggen dan, kan je ons altijd bellen of mailen. Je kunt er zeker van zijn dat we alles vertrouwelijk behandelen en alleen eventuele acties ondernemen na jouw uitdrukkelijke toestemming.

Mark Koek – 06 24 63 63 40
Roger Hendriks – 06 53 77 36 77
Hermine Klein – 06 27 41 11 14