Vrij zijn door een sterke rechtsstaat

Politieagent - In een veilig en vrij land kun je vertrouwen op je grondrechten. Zo beschermen we in onze democratie minderheden. Beeld: iStock

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen vertrouwen op je grondrechten. Wie vecht voor gelijkheid, voor vrijheid, voor mensenrechten, vindt ons aan zijn zijde. We mogen nooit stil blijven als onze grondrechten worden geschonden. Dan staan we op en spreken we ons uit.

Zo voorkomen we dat de macht van overheden, bedrijven en meerderheden anderen schaadt. In een sterke democratie beschermt de rechtsstaat minderheden. We koesteren de onafhankelijkheid van de rechter en staan op als ze wordt aangevallen.

We investeren in de rechtsstaat. Omdat we vinden dat politie, justitie en rechters hun werk goed moeten kunnen doen. En bijstand door een advocaat mag niet afhankelijk zijn van de dikte van je portemonnee. Iedereen heeft recht op goede rechtspraak. Alleen dan zijn we echt vrij.

In een veilig en vrij land kun je vertrouwen op je grondrechten. Zo beschermen we in onze democratie minderheden.

Criminaliteit moet worden aangepakt. In eerste instantie is dat een taak van de politie, maar ook de gemeente heeft een rol.

We zijn steeds meer actief op het internet, en D66 wil iets doen aan de toename van cybercrime, internetintimidatie en online misleiding.

Verbinding in de buurt draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid: een praatje met de buren, het vertrouwen dat er regelmatig een wijkagent langsfietst en een bereikbare BOA.

Criminaliteit moet worden aangepakt. In eerste instantie is dat een taak van de politie, maar ook de gemeente heeft een rol.

We zijn steeds meer actief op het internet, en D66 wil iets doen aan de toename van cybercrime, internetintimidatie en online misleiding.

Verbinding in de buurt draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid: een praatje met de buren, het vertrouwen dat er regelmatig een wijkagent langsfietst en een bereikbare BOA.

Toont 3 van 3


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.