Een groene en verkeersveilige Jan van Houtkade

Vanavond werd door de gemeenteraad van Leiden het kaderbesluit over de herinrichting van de Jan van Houtkade vastgesteld. De Jan van Houtkade is onderdeel van het Singelpark, maar is op dit moment nog erg versteend en bevat weinig groen. Met het vaststellen van dit kaderbesluit wordt de Jan van Houtkade groener en verkeersveiliger.

Leiden heeft sinds 2013 de ambitie om van het Singelpark een lang en mooi stadspark te maken langs de unieke Leidse singels. Het ‘rondje Singelpark’ als wandelroute is nu al niet meer weg te denken uit de stad. Het Singelpark moet een stadspark worden waar iedereen kan genieten van de natuur, varen, spelen, wandelen, picknicken en sporten. Een park waar veel te beleven valt en dat veel groen toevoegt aan de rand van de Leidse binnenstad.

Verkeersveiligheid

De Jan van Houtkade is onderdeel van het Singelpark. Dit deel van het Singelpark is nog erg versteend en bevat weinig groen. Er is veel ruimte voor de auto en te weinig voor de wandelaar en fietser. ‘’Met het vaststellen van dit kaderbesluit wordt de Jan van Houtkade groener en verkeersveiliger en daardoor écht onderdeel van het ‘rondje Singelpark.’’’ zegt raadslid Francien Zeggelt. De wandelaar en fietser krijgen meer ruimte en er wordt gewerkt aan de verkeersveiligheid.

Vergroening

Het vergroenen van de Jan van Houtkade draagt bij aan de klimaatadaptatie en biodiversiteit. Samen met de Partij van de Dieren diende D66 bij dit kaderbesluit een motie in om de 12 Kaukasische Vleugelnoten bomen die aan de Jan van Houtkade staan niet te kappen maar te laten staan. Partij voor de Dieren en D66 vinden dat deze alleen vervangen moeten worden door andere bomen wanneer er sprake is van ziekte, verslechterde conditie of ongunstige groei. De Vleugelnoten zijn namelijk goede bomen om hittestress tegen te gaan door hun dichte bladerdek en spelen een belangrijke rol bij het vasthouden van water. Raadslid Antje Jordan: ‘’Verschillende dieren en planten hebben baat bij het behouden van deze bomen. De Vleugelnoten dragen bij aan de biodiversiteit en klimaatadaptatie in Leiden en het zou dus zonde zijn om deze te kappen.’’
D66 kon van harte instemmen met het kaderbesluit. Zowel de motie als het kaderbesluit werden met algemene stemmen, unaniem aangenomen.