Klimaat, natuur en milieu

Net als in de rest van het land zien we ook in Leiden steeds meer Amerikaanse rivierkreeften. Zij veroorzaken zichtbare schade aan en bedreigen het ecosysteem. Om deze invasieve exoot effectief te bestrijden, moeten we zorgen voor een sterk ecosysteem met diersoorten die de kreeften als prooi heeft in de Leidse wateren. Naast dit versterken van het inheemse ecosysteem raden experts aan om de rivierkreeften gestructureerd te vangen.

Net als in de rest van het land zien we ook in Leiden steeds meer Amerikaanse rivierkreeften. Zij veroorzaken zichtbare schade aan en bedreigen het ecosysteem. Om deze invasieve exoot effectief te bestrijden, moeten we zorgen voor een sterk ecosysteem met diersoorten die de kreeften als prooi heeft in de Leidse wateren. Naast dit versterken van het inheemse ecosysteem raden experts aan om de rivierkreeften gestructureerd te vangen.

Na het succes van het Singelpark komt er een tweede groene route in Leiden waarbij de parken worden verbonden. Nu nog een naam. Met Leidens Ontzet voor de deur opperde D66 raadslid Sander van Diepen als titel het Geuzenpark. Want deze nieuwe groene route loopt precies waar in 1574 de schansen lagen bij het beleg van de Sleutelstad. Van Diepen: “Met 3 oktober in aantocht is dit hét moment om wat inspiratie mee te geven voor onze nieuwe groene route”.

Vanavond werd door de gemeenteraad van Leiden het kaderbesluit over de herinrichting van de Jan van Houtkade vastgesteld. De Jan van Houtkade is onderdeel van het Singelpark, maar is op dit moment nog erg versteend en bevat weinig groen. Met het vaststellen van dit kaderbesluit wordt de Jan van Houtkade groener en verkeersveiliger.

D66 roept het demissionaire kabinet op om nog dit jaar minstens één extra kolencentrale te sluiten. Daarbij moet er gezorgd worden dat de werknemers nieuw werk krijgen of vervroegd met pensioen kunnen.

De Leidse regio gaat samenwerken voor duurzame warmte! Op donderdag 3 juni 2021 werd het raadsvoorstel over de samenwerking in de Leidse regio in de warmtetransitie via WarmtelinQ+ door de gemeenteraad in Leiden behandeld. D66 diende een groot regionaal voorstel in waarbij de haalbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van het toekomstig warmtenet centraal staan.

Door het samenwerkingsverband Holland Rijnland is een Regionale Strategie Mobiliteit opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe gemeenten samen de regionale mobiliteitsopgave willen realiseren.

Na het succes van het Singelpark komt er een tweede groene route in Leiden waarbij de parken worden verbonden. Nu nog een naam. Met Leidens Ontzet voor de deur opperde D66 raadslid Sander van Diepen als titel het Geuzenpark. Want deze nieuwe groene route loopt precies waar in 1574 de schansen lagen bij het beleg van de Sleutelstad. Van Diepen: “Met 3 oktober in aantocht is dit hét moment om wat inspiratie mee te geven voor onze nieuwe groene route”.

Vanavond werd door de gemeenteraad van Leiden het kaderbesluit over de herinrichting van de Jan van Houtkade vastgesteld. De Jan van Houtkade is onderdeel van het Singelpark, maar is op dit moment nog erg versteend en bevat weinig groen. Met het vaststellen van dit kaderbesluit wordt de Jan van Houtkade groener en verkeersveiliger.

D66 roept het demissionaire kabinet op om nog dit jaar minstens één extra kolencentrale te sluiten. Daarbij moet er gezorgd worden dat de werknemers nieuw werk krijgen of vervroegd met pensioen kunnen.

De Leidse regio gaat samenwerken voor duurzame warmte! Op donderdag 3 juni 2021 werd het raadsvoorstel over de samenwerking in de Leidse regio in de warmtetransitie via WarmtelinQ+ door de gemeenteraad in Leiden behandeld. D66 diende een groot regionaal voorstel in waarbij de haalbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van het toekomstig warmtenet centraal staan.

Door het samenwerkingsverband Holland Rijnland is een Regionale Strategie Mobiliteit opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe gemeenten samen de regionale mobiliteitsopgave willen realiseren.

Bewoners van de Leidse binnenstad en de wijken in de Zuidelijke schil krijgen veel meer mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen. D66-raadslid Sander van Diepen: “Monumenten kunnen niet achterblijven bij een duurzame stad. Tot nu toe was het in het beschermd stadsgezicht vaak nog niet mogelijk om zonnepanelen te plaatsen op een dak. Daar komt nu verandering in.”

Leidenaren zijn steeds meer bezig met duurzame oplossingen voor hun woningen. In de komende 30 jaar willen we als stad volledig klimaatneutraal en aardgasvrij worden. De initiatieven op wijkniveau groeien en winnen aan kracht.

Al ruim 25 jaar wacht de Kaasmarkt op een goed plan. Vele ideeën zijn al voorgesteld, maar nog altijd is het een vervallen parkeerplaats in het midden van de stad. Met de raadsvergadering van 18 juni is de groene stip aan de horizon gezet: D66 stelde samen met GroenLinks en de PvdA voor om toe te werken naar een een groen en boomrijke Kaasmarkt. Met het ophogen van de Haarlemmerstraatgarage is het ook mogelijk om de Kaasmarkt zoveel mogelijk autovrij te maken.

Steeds meer willen Nederlanders bijdragen aan het opwekken van duurzame energie. Dat kan met zonnepanelen, maar niet iedereen heeft een eigen dak. Of de investering is te groot. Voor deze groep is het mogelijk om samen te werken in een energiecoöperatie.

Donderdagavond heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een strategie om in Leiden een circulaire economie te creëren. Daarmee draagt onze stad bij aan de nationale doelstelling om de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair te maken.

Leidse inwoners die hun historische daken wilden gebruiken voor zonnepanelen, liepen continu tegen strenge regels aan. Daar wordt nu een verandering in voorgesteld met een plan van D66-wethouder Fleur Spijker. D66-duoraadslid Laura van Dijk: ‘Zonnepanelen op daken, warmtenetten onder de grond en windmolens in landelijke gebieden: we zullen alle opties nodig hebben om Leidenaren een duurzame toekomst te bieden in de stad.’

Bewoners van de Leidse binnenstad en de wijken in de Zuidelijke schil krijgen veel meer mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen. D66-raadslid Sander van Diepen: “Monumenten kunnen niet achterblijven bij een duurzame stad. Tot nu toe was het in het beschermd stadsgezicht vaak nog niet mogelijk om zonnepanelen te plaatsen op een dak. Daar komt nu verandering in.”

Leidenaren zijn steeds meer bezig met duurzame oplossingen voor hun woningen. In de komende 30 jaar willen we als stad volledig klimaatneutraal en aardgasvrij worden. De initiatieven op wijkniveau groeien en winnen aan kracht.

Al ruim 25 jaar wacht de Kaasmarkt op een goed plan. Vele ideeën zijn al voorgesteld, maar nog altijd is het een vervallen parkeerplaats in het midden van de stad. Met de raadsvergadering van 18 juni is de groene stip aan de horizon gezet: D66 stelde samen met GroenLinks en de PvdA voor om toe te werken naar een een groen en boomrijke Kaasmarkt. Met het ophogen van de Haarlemmerstraatgarage is het ook mogelijk om de Kaasmarkt zoveel mogelijk autovrij te maken.

Steeds meer willen Nederlanders bijdragen aan het opwekken van duurzame energie. Dat kan met zonnepanelen, maar niet iedereen heeft een eigen dak. Of de investering is te groot. Voor deze groep is het mogelijk om samen te werken in een energiecoöperatie.

Donderdagavond heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een strategie om in Leiden een circulaire economie te creëren. Daarmee draagt onze stad bij aan de nationale doelstelling om de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair te maken.

Leidse inwoners die hun historische daken wilden gebruiken voor zonnepanelen, liepen continu tegen strenge regels aan. Daar wordt nu een verandering in voorgesteld met een plan van D66-wethouder Fleur Spijker. D66-duoraadslid Laura van Dijk: ‘Zonnepanelen op daken, warmtenetten onder de grond en windmolens in landelijke gebieden: we zullen alle opties nodig hebben om Leidenaren een duurzame toekomst te bieden in de stad.’

Maandag stelden duo-raadslid Laura van Dijk en raadslid Antje Jordan van D66 schriftelijke vragen aan het Leidse college over de vertraging van de aanleg van de warmtetransportleiding vanuit de haven van Rotterdam naar Leiden.

Als we de bijen willen helpen, moeten we in actie komen. Door het knotten van wilgen hebben bijen te weinig voedsel, wanneer zij uit hun winterslaap komen. Dit probleem is eenvoudig te verhelpen door niet alle wilgen in een rij tegelijk te knotten.

De fractie van D66 stelt samen met GroenLinks schriftelijke vragen aan het college over bodemverontreiniging rondom kunstgrasvelden naar aanleiding van een nieuw RIVM rapport. Op 3 juli publiceerde het RIVM bevindingen en aanbevelingen over de milieueffecten van rubbergranulaat bij kunstgrasvelden.

Maandag stelden duo-raadslid Laura van Dijk en raadslid Antje Jordan van D66 schriftelijke vragen aan het Leidse college over de vertraging van de aanleg van de warmtetransportleiding vanuit de haven van Rotterdam naar Leiden.

Als we de bijen willen helpen, moeten we in actie komen. Door het knotten van wilgen hebben bijen te weinig voedsel, wanneer zij uit hun winterslaap komen. Dit probleem is eenvoudig te verhelpen door niet alle wilgen in een rij tegelijk te knotten.

De fractie van D66 stelt samen met GroenLinks schriftelijke vragen aan het college over bodemverontreiniging rondom kunstgrasvelden naar aanleiding van een nieuw RIVM rapport. Op 3 juli publiceerde het RIVM bevindingen en aanbevelingen over de milieueffecten van rubbergranulaat bij kunstgrasvelden.

Toont 22 van 22