Vangen van rivierkreeften en krabben weer toestaan

Net als in de rest van het land zien we ook in Leiden steeds meer Amerikaanse rivierkreeften. Zij veroorzaken zichtbare schade aan en bedreigen het ecosysteem. Om deze invasieve exoot effectief te bestrijden, moeten we zorgen voor een sterk ecosysteem met diersoorten die de kreeften als prooi heeft in de Leidse wateren. Naast dit versterken van het inheemse ecosysteem raden experts aan om de rivierkreeften gestructureerd te vangen.

Vergunningen

Op dit moment mogen rivierkreeften alleen door particulieren worden gevangen voor eigen gebruik. Tot vorig jaar was het in Leiden nog mogelijk om een vergunning aan te vragen voor het bedrijfsmatige vangen van Amerikaanse rivierkreeften en Chinese wolhandkrabben. Deze vergunning is door het college niet verlengd omdat de Leidse raad een motie had ingediend waarin werd gevraagd om geen levende kreeften en krabben meer te verkopen op de markt.

Tegen dierenleed

D66 is geen voorstander van de verkoop van levende kreeften en krabben op de markt. Los daarvan zijn wij van mening dat het mogelijk moet zijn om in Leiden de Amerikaanse rivierkreeft te bestrijden door bedrijfsmatige vangst. Wij vinden wel dat er regels moeten komen die bepalen dat de fuiken en vangkorven binnen 24 uur geleegd moeten worden om de dieren niet onnodig lang te laten lijden. Daarom diende D66 een motie in om het bedrijfsmatig vangen van rivierkreeften en krabben weer toe te staan en vragen het college beleid te maken om het waterleven in Leiden beter bestand te maken tegen dit soort invasieve soorten. Dit om verdere schade aan het ecosysteem, planten, dieren, waterkeringen en kademuren te voorkomen. De motie werd op donderdag 11 november aangenomen door de Leidse gemeenteraad.