Onze Mensen

In ons Nederland maakt het niet uit in welk huis je kinderbedje staat of in welke wijk je school. Alleen dan ben je echt vrij. Wij geloven in een samenleving waarin we gelijke gevallen gelijk behandelen. En mensen die toch op achterstand komen, helpen we. Een uitgestoken hand, zodat ieder kind het beste onderwijs krijgt. Iedere werknemer kans heeft op een goede baan en een betaalbaar huis. En ieder mens de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. In dat Nederland laten we iedereen vrij, maar niemand vallen.

Namens D66 is Fleur Spijker wethouder voor Leiden. Zij zet zich dagelijks in voor de Leidse Economie, Kennisstad, Studenten, Sport en Gezondheid.

D66 Leiden maakt onderdeel uit van D66 Leidse Regio. D66 Leidse Regio vertegenwoordigt zo’n 900 leden in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude en is daarmee één van de grootste D66-afdelingen van Nederland. Het afdelingsbestuur van D66 Leidse Regio zorgt voor het organiseren van de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling.

Heb je als lid, verenigingsbestuurder of politicus vragen, bijvoorbeeld op het gebied van ongewenste omgangsvormen of mogelijke integriteitsissues en je wilt hier met iemand over van gedachten wisselen, neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen. Zij doen dit op vertrouwelijke wijze: de vertrouwenspersonen vertellen niets aan anderen zonder jouw toestemming (behalve in heel extreme situaties) en ondernemen alleen actie als jij dat wilt. Met andere woorden, je gesprek met een vertrouwenspersoon blijft onder ons, en is vrijblijvend.