Armin Zukanović

Armin Zukanovic - Beeld: Anneke van Gruijthuijsen

Ik ben Armin Zukanović en werk als advocaat in het financieel recht te Rotterdam. Ik ben geboren in Bosnië, als vluchteling naar Nederland gekomen en opgegroeid in Bergen op Zoom in Noord-Brabant. Sinds mijn achttiende woon ik in deze mooie stad en heb ik gestudeerd aan de universiteit Leiden en actief meegedaan aan het bruisende studentenleven van de stad en lid geweest van SSR-Leiden. 

Ik ben daarnaast zelf fanatiek sporter en ben graag in beweging. Ik doe veel verschillende sporten en ben in ieder geval elke zondag aan het spelen op mijn hockeyclub LOHC. Daarnaast ben ik woningzoekende, net als vele anderen, en zie ik hoe moeilijk het is in de huidige tijd een betaalbare woning te vinden in Leiden. Als duoraadslid hoop ik  met mijn juridische en financiële kennis Leiden te helpen met de uitdagingen voor de komende periode en de stad toekomstbestendig te maken, terwijl ik oog houd voor alle groepen Leidenaren.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De Zijlpoort in de Leidse haven. Deze locatie symboliseert Leiden voor mij in één oogopslag. De Zijlpoort staat voor de geschiedenis van de stad. Deze poort is een van de oude overgebleven toegangspoorten naar de stad en is voor heel veel mensen nog steeds dagelijks de ingang naar het centrum. Daarnaast grenst deze poort aan de mooie oude haven, de singels en de grachten. Water en Leiden zijn met elkaar verbonden en dit zorgt voor de karakteristieke sfeer van de stad en daarom ben ik ook vaak zelf op het water te vinden. De Zijlpoort speelt ook een belangrijke rol in het verbinden van het Ankerpark en het Blekerspark en is daardoor een van de belangrijkste ketens van het nieuwe Singelpark, waar ik vaak graag doorheen wandel. Tenslotte is aan de andere kant van de poort mijn wijk De Kooi te vinden. Een wijk die afgelopen periode helemaal opgeknapt is en waar ik nog steeds met veel plezier woon. 

Welke kansen zie jij voor je gemeente?


Ik zie kansen voor Leiden om als daadkrachtige vooruitstrevende gemeente de uitdagingen van de komende tijd aan te pakken terwijl iedereen in de stad wordt meegenomen hierbij. De gemeente dient bij te dragen aan het landelijke woningbouwtekort, in het krappe ruimtelijke gebied van Leiden, terwijl er ook oog moet zijn voor een groene omgeving en (sport)voorzieningen bij nieuwbouw en renovatie van grotere gebieden. Daarnaast moet heel de stad verduurzaamd worden en de economie groen en circulair getransformeerd worden. Tenslotte is er in Leiden ook nog steeds armoede aanwezig en ik zie mogelijkheden voor de gemeente om met innovatief en effectief beleid te voorkomen dat Leidenaren, waaronder nieuwe inburgeraars, in de armoede raken en mensen met een laag inkomen en/of in de schuldhulpverlening te ondersteunen uit de armoede te komen. De kansen voor Leiden zijn om al deze uitdagingen in goede banen te leiden samen met alle partijen en bewoners en de stad leefbaarder te maken en zo ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis en goed voelt in Leiden. 

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Ten eerste vind ik het belangrijk dat er vanuit de gemeente oog is voor alle groepen Leidenaren. Ik wil graag de groepen die zich niet zo snel laten horen een stem geven, zoals vluchtelingen, Leidenaren in de bijstand of in de schuldhulpverlening. Uit ervaring weet ik hoe zwaar het is om in armoede op te groeien en te leven. Armoede is ook aanwezig in Leiden en ik wil de komende tijd een bijdrage leveren aan het bestrijden van dit hardnekkige probleem. 
  • Ten tweede vind ik het belangrijk om de komende periode waarbij vele investeringen nodig zijn van de gemeente (voor bijv. het duurzaamheidsbeleid en woonbeleid) te waken dat de stad betaalbaar blijft voor alle Leidenaren en dat de gemeente niet financieel te veel risico neemt, maar wel met ambitie alle uitdagingen aanpakt. 
  • Tenslotte wil ik dat de nieuwe groep Leidenaren die sinds kort via de gemeente inburgering ontvangt op een zo goed mogelijke manier wordt ondersteund, zodat ze zo snel mogelijk de taal leren en mee kunnen doen in de samenleving.