Vrij bewegen door heel Nederland

Sam - Sam gaat op haar fiets naar school. Beeld: D66

In een vrij land wil je je vrij bewegen. Makkelijk, schoon en betaalbaar van je familie, naar je werk en naar je vrienden reizen. Zonder files. Op 40.000 vierkante kilometer Nederland willen we veel. We willen er wonen, werken, reizen en van de natuur genieten.

D66 wil dat iedereen zich in Nederland vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Wil je met de trein door Europa reizen? We werken aan snelle treinverbindingen met andere Europese landen. Wil je met de auto? Ook dat kan, want we investeren in elektrische auto’s.

Vuile manieren van reizen gaan we zwaarder belasten. Schoon reizen wordt makkelijk en goedkoop. Zo werken we aan een schoon land van morgen. 40.000 vierkante kilometer waar ook onze kinderen en kleinkinderen zich vrij kunnen bewegen.

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het wegennetwerk in en rondom Leiden. Voor de komende jaren staan er nog belangrijke besluiten te wachten.

Wij zijn trots op de Garenmarktgarage, waarmee de stad een groen plein teruggekregen heeft en er meer ruimte is gekomen op straat.

De auto blijft een belangrijke rol innemen en veel inwoners kunnen niet zonder de vrijheid die een eigen auto geeft. De auto moet wel verduurzamen.

Het openbaar vervoer is één van de belangrijkste en snelste manieren om je te kunnen verplaatsen binnen de Randstad. Het is noodzakelijk om nog meer een nadrukkelijk onderdeel te worden van het Randstedelijk OV-netwerk.

Naast lopen is de fiets één van onze belangrijkste vervoermiddelen, zowel in Leiden als in de Leidse regio.

D66 wil bij het (her)inrichten van een buurt een gezonde leefomgeving, natuur, sport, vitaliteit en het ontmoeten van mensen nadrukkelijker met elkaar in verband brengen.

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het wegennetwerk in en rondom Leiden. Voor de komende jaren staan er nog belangrijke besluiten te wachten.

Wij zijn trots op de Garenmarktgarage, waarmee de stad een groen plein teruggekregen heeft en er meer ruimte is gekomen op straat.

De auto blijft een belangrijke rol innemen en veel inwoners kunnen niet zonder de vrijheid die een eigen auto geeft. De auto moet wel verduurzamen.

Het openbaar vervoer is één van de belangrijkste en snelste manieren om je te kunnen verplaatsen binnen de Randstad. Het is noodzakelijk om nog meer een nadrukkelijk onderdeel te worden van het Randstedelijk OV-netwerk.

Naast lopen is de fiets één van onze belangrijkste vervoermiddelen, zowel in Leiden als in de Leidse regio.

D66 wil bij het (her)inrichten van een buurt een gezonde leefomgeving, natuur, sport, vitaliteit en het ontmoeten van mensen nadrukkelijker met elkaar in verband brengen.

Toont 6 van 6


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.