Geen extra landingsbaan Schiphol

Het is fijn om een internationaal vliegveld dichtbij te hebben, maar de honderdduizenden vluchten op Schiphol zorgen ook voor veel schadelijke uitstoot en geluidsoverlast. Schiphol wil nu een nieuwe landingsbaan aanleggen naast de Kaagbaan. Raadslid Francien Zeggelt: “Deze extra landingsbaan gaat zorgen voor overlast in de Leidse regio. Onze regio zit direct onder de vliegroute. Daarom sluiten we aan bij de landelijke oproep om deze extra landingsbaan niet aan te leggen.”

Overlast beperken

Overvliegende vliegtuigen worden als last ervaren, zowel in Leiden als in de omliggende gemeenten. De honderdduizenden vluchten over de regio zorgen voor veel uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof en de geluidsoverlast is groot. Samen met de gemeenten uit de Leidse regio en de provincie wil D66 dat hierover het gesprek wordt gevoerd met de Rijksoverheid en Schiphol, om toekomstige overlast te beperken. Nog meer vluchten over de Leidse regio willen we voorkomen.

Schrap plan zesde landingsbaan

Schiphol heeft nu vijf start- en landingsbanen. Daarmee worden maximaal 500.000 vluchten per jaar uitgevoerd. Er is al ruimte gereserveerd om naast de huidige Kaagbaan een 2e parallelle Kaagbaan aan te leggen. Dit is onderdeel van de groeiplannen voor Schiphol. Deze vluchten gaan direct over Leiden-Noord en Oegstgeest heen. Uitbreiding gaat daarmee zorgen voor extra overlast in de Leidse regio. D66 Leiden sluit zich aan bij de landelijke oproep om deze zesde baan bij Schiphol niet aan te leggen.