Schriftelijke vragen over de kosten van het opladen van elektrische auto’s in Leiden

Uit de septembereditie van de Consumentenbond blijkt dat het opladen van elektrische auto’s in Leiden fors duurder is dan in veel andere steden. In Leiden is de gemiddelde prijs 56 cent per kilowattuur (Kwh), terwijl die landelijk 45 cent per Kwh bedraagt en in de goedkoopste steden Amsterdam, Den Haag en Nijmegen zelfs maar 33 cent per Kwh bedraagt. Raadslid IJsbrand Olthof stelde hierover schriftelijke vragen aan het college.

D66 Leiden maakt zich zorgen over de lage plaats die de gemeente Leiden inneemt op deze ranglijst, aangezien D66 het belangrijk vindt dat schoon vervoer zo toegankelijk en betaalbaar mogelijk moet zijn voor iedereen. Dit forse verschil in prijs zou Leidenaren kunnen afschrikken om de overstap van fossiele brandstof naar elektrisch vervoer te maken en dat lijkt ons een onwenselijke situatie voor een stad die duurzaam vervoer zo belangrijk vindt.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelde raadslid IJsbrand Olthof (D66) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden daarom de volgende vragen:

1) Welke verklaring heeft het College op de lage positie van Leiden uit het vergelijkend onderzoek van de Consumentenbond waar het Leids Dagblad over bericht?

2) Is het college het met D66 eens dat het opladen van elektrische auto’s in Leiden zo goedkoop mogelijk zou moeten zijn? Zo ja, welke maatregelen is het College van plan te nemen om de prijs per Kwh te laten dalen?

3) Welke commerciële aanbieders zijn momenteel actief op de Leidse markt?

4) Is het College bereid om meer aanbieders aan te trekken om om zo tot een lagere gemiddelde prijs te komen?

5) Hoe worden laadplekken momenteel vergund?

6) Aan welke criteria dienen aanbieders momenteel te voldoen en wordt hierin een gezonde concurrentiepositie tussen de diverse aanbieders meegenomen?