Veiligheid op de Julius Caesarbrug

Het zal geen enkele Leidenaar zijn ontgaan: de Wilhelminabrug ligt eruit. Dat betekent niet alleen flink omrijden vanuit de wijken Roomburg, Meerburg en Waardeiland, maar ook vanuit de regio zoals Leiderdorp en Zoeterwoude en vice versa. Met de fiets biedt de Julius Caesarbrug uitkomst. Per auto moet je ver omrijden via de oprit van de A4 of via Leiderdorp. Helaas doet niet iedere automobilist dat. Dit veroorzaakt onveilige verkeerssituaties op de Julius Caesarbrug. Raadslid IJsbrand Olthof stelde hierover vragen aan het college.

Onveilig voor fietsers

Hoe vervelend het ook is dat de Hoge Rijndijk de hele zomer gestremd is: grootschalig onderhoud is nodig en de brug kan na deze uitvoerige opknapbeurt weer jarenlang mee. Echter is de onveilige verkeerssituatie die ontstaat door deze omleiding op de Julius Caesarbrug onwenselijk. Auto’s steken de fietsbrug over om minder ver om te moeten rijden. Dit veroorzaakt erg gevaarlijke situaties. De fietsbrug is ontzettend druk met fietsers die geen auto op hun pad verwachten. Ook is de brug een zeer belangrijke fietsroute waar ook veel kinderen gebruik van maken. En door de bolling van de brug, is het bovendien voor deze jonge verkeersdeelnemers niet goed te zien dat er een auto aankomt, zeker als die daar niet mag rijden en je die dus niet verwacht. Een gevaarlijke verkeerssituatie dus, die wat de D66-fractie betreft acuut aandacht verdient.

Vragen aan het College

Daarom stelde raadslid IJsbrand Olthof tijdens de raadsvergadering van 14 juni de volgende vragen aan het College:

1.      Is het College het met de fractie van D66 eens dat de Julius Caesarbrug uitsluitend bestemd is voor fietsers, brommers en voetgangers?
2.      Wat zijn de regels voor voertuigen van de hulpdiensten met betrekking tot het gebruik van deze brug?
3.      Is het College bekend met het feit dat de brug momenteel ook gebruikt wordt door automobilisten? En zo ja, wat vind het College daarvan?
4.      Is de brug berekend op het gewicht van gemotoriseerd verkeer?
5.      Is het College bereid om met oplossingen te komen om deze gevaarlijke situatie zo snel mogelijk een halt toe te roepen, bijvoorbeeld door het plaatsen van paaltjes, hekken of andere fysieke barrieres?
6.      Is het College bereid om extra te handhaven op overtredingen van automobilisten?
7.      Tot slot: Een schouw ter plekke leert dat vanuit de richting Roomburgerweg/Kasteelhof geen borden staan die oproepen terug te keren en is bovendien het blauwe ‘u mag hier alleen rechtdoor’-bord slecht zichtbaar door de plaatsing van een tijdelijk geel waarschuwingsbord er direct voor. Bovendien staat vanaf deze zijde geen bord waarop staat dat de auto hier niet mag rijden. Is het College voornemens om deze situatie zo snel als mogelijk te verbeteren? En zo ja, hoe?

Extra borden en handhaving

Wethouder Ashley North beantwoordde de vragen door te zeggen dat de college de mening van de D66-fractie deelt dat deze onveilige situatie absoluut onwenselijk is. Ook deed hij de toezegging dat er goed gekeken gaat worden naar de huidige veiligheidssituatie en daar waar nodig extra bebording en handhaving ingezet wordt. D66 is blij met deze toezegging vanuit het college en hoopt dat de Julius Caesarbrug snel weer een veilige fietsbrug wordt.