Ruimte, verkeer en bereikbaarheid

01.10.2021

Waar de auto stond, parkeert nu de fiets. De fietsvlonder in de Groenhovenstraat, die geplaatst werd na schriftelijke vragen van D66 Leiden, wordt definitief een fietsenstalplek. De fietsvlonder wordt nu ergens anders in Leiden als proef neergezet. Mooi om dit concrete resultaat te zien!

18.09.2021

Vanaf deze week is de schoorsteen van de lichtfabriek creatief verlicht. D66-raadslid Sander van Diepen opperde dit idee bij de gebiedsvisie voor het Energiepark. Met de ontwikkeling van dit deel van Leiden tot een creatief gebied vol industrieel erfgoed was het tijd voor iets anders. Windkracht bepaalt daarmee elke avond met welke kleur de schoorsteen wordt verlicht.

23.06.2021

Stel het Piet Paaltjenspad weer open voor fietsverkeer. De Leidse gemeenteraad stemde met algemene stemmen in met de motie van D66 raadslid Francien Zeggelt die daartoe opriep. Raadslid Francien Zeggelt: ‘’De fietsroute over het Piet Paaltjenspad is geliefd en de sluiting wordt door de vele dagelijkse gebruikers betreurd. Daarnaast draagt het Piet Paaltjenspad bij aan een veilige doorstroming van fietsverkeer.’’ Zij vroeg het college in gesprek te gaan met het LUMC om te kijken op welke manier e

04.06.2021

Door het samenwerkingsverband Holland Rijnland is een Regionale Strategie Mobiliteit opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe gemeenten samen de regionale mobiliteitsopgave willen realiseren.

01.10.2021

Waar de auto stond, parkeert nu de fiets. De fietsvlonder in de Groenhovenstraat, die geplaatst werd na schriftelijke vragen van D66 Leiden, wordt definitief een fietsenstalplek. De fietsvlonder wordt nu ergens anders in Leiden als proef neergezet. Mooi om dit concrete resultaat te zien!

18.09.2021

Vanaf deze week is de schoorsteen van de lichtfabriek creatief verlicht. D66-raadslid Sander van Diepen opperde dit idee bij de gebiedsvisie voor het Energiepark. Met de ontwikkeling van dit deel van Leiden tot een creatief gebied vol industrieel erfgoed was het tijd voor iets anders. Windkracht bepaalt daarmee elke avond met welke kleur de schoorsteen wordt verlicht.

23.06.2021

Stel het Piet Paaltjenspad weer open voor fietsverkeer. De Leidse gemeenteraad stemde met algemene stemmen in met de motie van D66 raadslid Francien Zeggelt die daartoe opriep. Raadslid Francien Zeggelt: ‘’De fietsroute over het Piet Paaltjenspad is geliefd en de sluiting wordt door de vele dagelijkse gebruikers betreurd. Daarnaast draagt het Piet Paaltjenspad bij aan een veilige doorstroming van fietsverkeer.’’ Zij vroeg het college in gesprek te gaan met het LUMC om te kijken op welke manier e

04.06.2021

Door het samenwerkingsverband Holland Rijnland is een Regionale Strategie Mobiliteit opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe gemeenten samen de regionale mobiliteitsopgave willen realiseren.

21.02.2021

Afgelopen donderdag werd door de gemeenteraad de Agenda Autoluwe Binnenstad aangenomen. De uitvoering ervan, in de loop van de komende jaren, verbetert de luchtkwaliteit, leefbaarheid en veiligheid in de binnenstad.

13.11.2020

Gisteren heeft de gemeenteraad van Leiden tijdens de begrotingsbehandeling de D66 motie om betaald fietsparkeren in Leiden in te voeren, aangenomen. De SP en Partij Sleutelstad tekenden mee met deze motie.

17.09.2020

Na eerder gestelde schriftelijke vragen door onze raadsleden Sander van Diepen (stedelijke ontwikkeling), Francien Zeggelt (bereikbaarheid, veiligheid en regio) en Antje Jordan (duurzaamheid en omgevingskwaliteit, bestuur en dienstverlening) is het nu zo ver: de eerste proef met fietsparkeren op parkeerplekken in Leiden is gestart. In samenspraak met het studentenhuis in de Groenhovenstraat en de buurtbewoners is een ongebruikte parkeerplaats omgezet naar een fietsenrek.

19.06.2020

Al ruim 25 jaar wacht de Kaasmarkt op een goed plan. Vele ideeën zijn al voorgesteld, maar nog altijd is het een vervallen parkeerplaats in het midden van de stad. Met de raadsvergadering van 18 juni is de groene stip aan de horizon gezet: D66 stelde samen met GroenLinks en de PvdA voor om toe te werken naar een een groen en boomrijke Kaasmarkt. Met het ophogen van de Haarlemmerstraatgarage is het ook mogelijk om de Kaasmarkt zoveel mogelijk autovrij te maken.

18.06.2020

Afgelopen week hebben bewoners van de Kaasmarkt de sleutel gekregen van hun collectieve deelauto. Daarmee is de proef van start gegaan om in te zetten op meer deelauto’s. D66 Leiden en GroenLinks ondersteunen dit initiatief en vroegen de wethouder vorig jaar om deze proef met collectief autoleasen.

21.02.2021

Afgelopen donderdag werd door de gemeenteraad de Agenda Autoluwe Binnenstad aangenomen. De uitvoering ervan, in de loop van de komende jaren, verbetert de luchtkwaliteit, leefbaarheid en veiligheid in de binnenstad.

13.11.2020

Gisteren heeft de gemeenteraad van Leiden tijdens de begrotingsbehandeling de D66 motie om betaald fietsparkeren in Leiden in te voeren, aangenomen. De SP en Partij Sleutelstad tekenden mee met deze motie.

17.09.2020

Na eerder gestelde schriftelijke vragen door onze raadsleden Sander van Diepen (stedelijke ontwikkeling), Francien Zeggelt (bereikbaarheid, veiligheid en regio) en Antje Jordan (duurzaamheid en omgevingskwaliteit, bestuur en dienstverlening) is het nu zo ver: de eerste proef met fietsparkeren op parkeerplekken in Leiden is gestart. In samenspraak met het studentenhuis in de Groenhovenstraat en de buurtbewoners is een ongebruikte parkeerplaats omgezet naar een fietsenrek.

19.06.2020

Al ruim 25 jaar wacht de Kaasmarkt op een goed plan. Vele ideeën zijn al voorgesteld, maar nog altijd is het een vervallen parkeerplaats in het midden van de stad. Met de raadsvergadering van 18 juni is de groene stip aan de horizon gezet: D66 stelde samen met GroenLinks en de PvdA voor om toe te werken naar een een groen en boomrijke Kaasmarkt. Met het ophogen van de Haarlemmerstraatgarage is het ook mogelijk om de Kaasmarkt zoveel mogelijk autovrij te maken.

18.06.2020

Afgelopen week hebben bewoners van de Kaasmarkt de sleutel gekregen van hun collectieve deelauto. Daarmee is de proef van start gegaan om in te zetten op meer deelauto’s. D66 Leiden en GroenLinks ondersteunen dit initiatief en vroegen de wethouder vorig jaar om deze proef met collectief autoleasen.

27.11.2019

Waar de auto stond, parkeert straks de fiets

22.07.2019

Voeg een kaart met privacyzones toe aan de toekomstvisie van Leiden. Hiermee zorgen we ervoor dat duidelijk is waar iedere Leidenaar volledige privacy moet hebben en waar eventueel minder privacy acceptabel is.

15.07.2019

Zo ziet de toekomst van Leiden eruit

28.05.2019

Het gebied bij winkelcentrum De Kopermolen is verouderd en geen aantrekkelijk hart van de Merenwijk. Na intensief in gesprek te zijn geweest met bewoners, ligt er nu een mooi plan voor herontwikkeling van het gebied, waarbij goed is gelet op de belangen van de Merenwijkers.

18.10.2018

Donderdag 18 oktober sprak Raadslid Francien Zeggelt de Gemeenteraad toe met haar maidenspeech. Haar officiële debuut in de Leidse Raad gaat over cameratoezicht bij het Jacques Urlusplantsoen, waarbij ze direct een motie indiende met het verzoek tot een exit-strategie, zodat het cameratoezicht snel kan worden afgebouwd.

27.11.2019

Waar de auto stond, parkeert straks de fiets

22.07.2019

Voeg een kaart met privacyzones toe aan de toekomstvisie van Leiden. Hiermee zorgen we ervoor dat duidelijk is waar iedere Leidenaar volledige privacy moet hebben en waar eventueel minder privacy acceptabel is.

15.07.2019

Zo ziet de toekomst van Leiden eruit

28.05.2019

Het gebied bij winkelcentrum De Kopermolen is verouderd en geen aantrekkelijk hart van de Merenwijk. Na intensief in gesprek te zijn geweest met bewoners, ligt er nu een mooi plan voor herontwikkeling van het gebied, waarbij goed is gelet op de belangen van de Merenwijkers.

18.10.2018

Donderdag 18 oktober sprak Raadslid Francien Zeggelt de Gemeenteraad toe met haar maidenspeech. Haar officiële debuut in de Leidse Raad gaat over cameratoezicht bij het Jacques Urlusplantsoen, waarbij ze direct een motie indiende met het verzoek tot een exit-strategie, zodat het cameratoezicht snel kan worden afgebouwd.

29.01.2018

De Hooigracht, de Sint-Jorissteeg en de Pelikaanstraat gaan een volledige metamorfose tegemoet als onderdeel van de Centrumroute. De fractie heeft hier op donderdag 25 januari met de rest van de Leidse Raad mee ingestemd. D66 kijkt vol optimisme uit naar een voorspoedige herinrichting en vooral naar de mooie nieuwe Hooigracht.

29.01.2018

De Hooigracht, de Sint-Jorissteeg en de Pelikaanstraat gaan een volledige metamorfose tegemoet als onderdeel van de Centrumroute. De fractie heeft hier op donderdag 25 januari met de rest van de Leidse Raad mee ingestemd. D66 kijkt vol optimisme uit naar een voorspoedige herinrichting en vooral naar de mooie nieuwe Hooigracht.