Stel het Piet Paaltjenspad weer open voor fietsverkeer

Stel het Piet Paaltjenspad weer open voor fietsverkeer. De Leidse gemeenteraad stemde met algemene stemmen in met de motie van D66 raadslid Francien Zeggelt die daartoe opriep. Raadslid Francien Zeggelt: ‘’De fietsroute over het Piet Paaltjenspad is geliefd en de sluiting wordt door de vele dagelijkse gebruikers betreurd. Daarnaast draagt het Piet Paaltjenspad bij aan een veilige doorstroming van fietsverkeer.’’ Zij vroeg het college in gesprek te gaan met het LUMC om te kijken op welke manier en termijn het Piet Paaltjenspad weer opengesteld kan worden voor fietsverkeer. Al eerder verscheen in het Leidsch Dagblad een artikel over deze motie.

Veilige doorstroming van verkeer

Tijdens de gemeenteraad van 22 juni 2021 werd door de gemeenteraad het uitvoeringsbesluit Plesmanlaan besproken, onderdeel van de Leidse Ring Noord. De gemeenteraad in Leiden is al lange tijd bezig om de doorstroming van verkeer in en rond Leiden aan te pakken. De Rijnlandroute begint inmiddels vorm te krijgen. In het kader hiervan sprak de gemeenteraad over de Leidse Ring Noord.

Bereikbare en duurzame stad

Leiden als bereikbare en duurzame stad, voor huidige en toekomstige generaties. Dat is het doel. En om dit te realiseren is de Leidse Ring Noord nodig. Deze mening deelt D66 met verschillende partijen in de raad, stadspartners en inwoners van Leiden. Een bredere Plesmanlaan, met extra fietsruimte en een nieuw kruispunt waardoor deze veiliger en milieuvriendelijker wordt. Ook maakt een autoluwe binnenstad de bouw van meer woningen mogelijk.

Piet Paaltjenspad

Het Piet Paaltjenspad is een fietspad dat direct langs het spoor loopt en de Bargelaan bij de Walenkamptunnel met de Plesmanlaan verbindt. Het Piet Paaltjenspad bevindt zich op grond van het LUMC en is op dit moment door werkzaamheden voor onbepaalde tijd gesloten. De fietsroute over het Piet Paaltjenspad is geliefd en de sluiting wordt dan ook betreurd door de vele gebruikers. Het gebruik van het Piet Paaltjenspad is belangrijk voor het fietsverkeer en de veilige doorstroming hiervan. Daarom vroeg raadslid Francien Zeggelt het college met een motie om in gesprek te gaan met het LUMC om te kijken op welke manier en op welke termijn het Piet Paaltjenspad weer opengesteld kan worden voor fietsers.

Hoewel niet alle partijen in de Leidse raad het eens konden worden over de toekomst van de Plesmanlaan, konden alle partijen zich wel vinden in de motie van raadslid Francien Zeggelt die zij indiende samen met Partij Sleutelstad, PvdA en GroenLinks. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.