Groene toekomst voor Kaasmarkt

Al ruim 25 jaar wacht de Kaasmarkt op een goed plan. Vele ideeën zijn al voorgesteld, maar nog altijd is het een vervallen parkeerplaats in het midden van de stad. Met de raadsvergadering van 18 juni is de groene stip aan de horizon gezet: D66 stelde samen met GroenLinks en de PvdA voor om toe te werken naar een een groen en boomrijke Kaasmarkt. Met het ophogen van de Haarlemmerstraatgarage is het ook mogelijk om de Kaasmarkt zoveel mogelijk autovrij te maken.

Groen en autoluw park

Daarmee is het doel helder, maar er zijn nog vele stappen voor de buurt een rondje kan doen door dit vergroende stukje Leiden. In de gemeenteraad werd er gesproken over de woningbouw rondom dit toekomstig park. Deze nieuwbouw helpt ook in de binnenstad de nodige woningen toe te voegen en levert de gemeente geld op voor het groene park. Verschillende buurtbewoners hadden hier bezwaar tegen. Delen zijn door de participatie al verbeterd – een teken dat inspraak zin heeft. Maar bij de nieuwbouw aan de waterzijde schuurt het nog. De buurt benadrukte in de inspraak dat ze het open karakter van de Kaasmarkt willen behouden, terwijl het College voorstelde naar een meer besloten sfeer te gaan. Om het plein een meer open aanloop te geven kreeg D66 het voor elkaar om een vernauwend deel van de bebouwing aan de Hooigracht te schrappen.

Scenario’s voor de grachtenpanden

Het aantal grachtenpanden aan de Oude Rijn verminderen is echter een minder makkelijke keuze. De ambitie voor een groene Kaasmarkt heeft een prijs. Zeker als je echte kwaliteit wilt terugzien in het toekomstig park. Om dat te kunnen realiseren moet de grondverkoop voldoende opleveren. In de Raadsvergadering waren de consequenties van deze keuze nog niet te overzien, omdat er mogelijk onvoldoende financiële dekking zou zijn voor de herinrichting van de Kaasmarkt. Daarom stelde D66 samen met de ChristenUnie, CDA en Partij Sleutelstad voor om scenario’s uit te werken voor de grachtenpanden. Waarbij ook het aangekondigde alternatieve plan vanuit de buurt wordt meegenomen.
Tweet dit artikelDeel dit artikel op Facebook