Kiezen voor duurzaam vervoer

De auto blijft een belangrijke rol innemen op het gebied van mobiliteit en veel inwoners kunnen niet zonder de vrijheid die een eigen auto geeft. D66 is voor de auto, maar vindt wel dat de auto moet verduurzamen. Ook zijn we voor integraliteit, waarbij we verschillende opgaves met elkaar combineren en efficiënt gebruik maken van de ruimte die er is. Daarom willen we P&R locaties aan de randen van de stad combineren met de stadsdistributiecentra die nodig zijn voor een emissievrije bevoorrading van de binnenstad.

  • In het streven naar CO2-reductie, de vermindering van uitstoot van fijnstof en van de productie van geluid, wil D66 aantrekkelijke alternatieven stimuleren. Daarom willen wij meer parkeerplaatsen voor elektrische (deel)auto’s.
  • D66 wil de milieuzone strenger maken en uitbreiden. Zo moeten vervuilende of geluidsoverlast veroorzakende brommers, scooters en boten onder de milieuzoneregels komen te vallen. D66 wil dat onderzocht wordt of de milieuzone ook gebruikt kan worden om distributeurs te stimuleren routes en vervoermiddelen te delen.
  • D66 wil dat al het vervoer in de gemeente zo duurzaam mogelijk is. We zetten ons in voor meer laadpalen (voor auto’s en boten) en deelauto’s. Oevers worden waar mogelijk versterkt voor vervoer over water. Kleinschalig elektrisch (fiets-)vervoer voor onder andere bedrijven wordt zoveel mogelijk ondersteund.
  • Wij zijn blij met de Ring Noord. Recent is samen met de gemeente Leiderdorp een besluit genomen om de verbinding door de stad en naar de A4 en de A44 te verbeteren. Dit zal de komende periode worden uitgevoerd, waarbij ook een belangrijke vergroening plaatsvindt. Ook de busverbindingen zullen tegelijkertijd verbeterd worden.