Doorstroming gemotoriseerd verkeer

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het wegennetwerk in en rondom Leiden. Voor de komende jaren staan er nog belangrijke besluiten te wachten. Bijvoorbeeld rondom de doorstroming van de Hoge Rijndijk. Voor D66 geldt dat bij dit soort verkeersbesluiten de impact daarvan voor wijk en veiligheid van omgrenzende buurten net als technologische en maatschappelijke ontwikkelingen (als deelauto’s en meer elektrisch vervoer) nadrukkelijk wordt meegewogen. Dat betekent bij dit tracé geen opening van de Domela Nieuwenhuisbrug voor autoverkeer. Bij tracébesluiten moet van tevoren worden aangetoond dat er geen negatieve (verkeers- en veiligheids) aanpassingen voor omliggende fietspaden, voetpaden en straten nodig zijn. Een samenhangend besluit waarbij alle bewoners en automobilisten er samen op vooruit gaan. Ook moet er budget beschikbaar zijn. Veiligheid en leefbaarheid van alle omliggende wijken staan voorop.