Kiezen voor het OV

Het openbaar vervoer is één van de belangrijkste en snelste manieren om je te kunnen verplaatsen binnen de Randstad. Als we naar de toekomst kijken, dan zien we dat het noodzakelijk is om nog meer een nadrukkelijk onderdeel te worden van het Randstedelijk OV-netwerk.

  • Het stationsgebied is een belangrijk visitekaartje van Leiden. Wij zien een stationsgebied voor ons waar de 21ste eeuw samenkomt met de historie van Leiden en waar er ruimte is voor groen op het plein, tegen de gevels en op een groen stationsdak. D66 wil een verkeersveilige situatie voor het hele stationsgebied, een voetgangerszone richting het centrum en een betere aansluiting – zowel voor het OV als de fiets – van het Bio Science Park naar het station en de binnenstad.
  • D66 wil dat de poortjes op Leiden Centraal worden verplaatst, zodat er weer een open loopgebied komt door het station heen. D66 vindt het ook van belang dat er een goede verbinding komt vanuit de stad richting zee.
  • D66 kiest voor een nieuw busstation op de huidige locatie, inpandig en geïntegreerd met het treinstation. Een eventuele uitbreiding van het treinstation voor nieuwe OV- ontwikkelingen moet daarbij mogelijk blijven.
  • D66 zet actief in op een aansluiting op het Randstadrail-netwerk van Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer. Deze verbinding mag niet ten koste gaan van de historische binnenstad of de Oostvlietpolder.
  • We willen creatieve oplossingen voor de zogenaamde ‘last mile’ problemen, waarbij je wel snel van station naar station kan reizen, maar moeilijk de laatste anderhalve kilometer van het OV naar je bestemming kan overbruggen. We denken dan aan kleine busjes op oproep, leenfietsen of zelfs onbemande shuttlediensten, zoals in de plannen voor het Bio Science Park.
  • D66 wil een blijvend hogere treinfrequentie op het traject Leiden – Utrecht. We willen nieuwe stations bij de Mors en de Merenwijk.