Autoluwe binnenstad

Wij zijn trots op de Garenmarktgarage, waarmee de stad een groen plein teruggekregen heeft en er meer ruimte is gekomen op straat. Die ruimte willen we gebruiken voor groen, veiligere fiets- en voetpaden en fietsparkeerstallingen. We gaan door met het nieuwe parkeerbeleid voor de binnenstad waarin deze visie centraal staat.

  • D66 staat voor een autoluwe binnenstad met voorrang voor voetgangers en fietsers. Dit betekent dat binnen de singels alleen bestemmingsverkeer wordt toegestaan, te beginnen met de westelijke binnenstad. Het aantal geheel autovrije gebieden, zoals rond de Hooglandse Kerk, wordt uitgebreid, naar het Rapenburg. Met de buurtbewoners willen we een praktische oplossing vinden voor bijvoorbeeld boodschappen, thuiszorg en laden/lossen.
  • Om Leiden bereikbaar te houden investeren wij in betaalbare parkeermogelijkheden rondom de binnenstad. Parkeergarages zijn het startpunt van een stadsbezoek en vervoersknooppunten waar gemakkelijk kan worden overgestapt op OV en een fiets kan worden gehuurd of geleend. We stimuleren dat mensen hun auto niet helemaal de stad inrijden, bijvoorbeeld door een overstap op elektrisch watervervoer of OV mogelijk te maken.
  • Leidenaren moeten betaalbaar een vergunning kunnen krijgen om hun auto te parkeren in een parkeergarage.