Een prettige omgeving

De omgeving waar je leeft bepaalt hoe prettig je je voelt. Iedereen leeft het liefst in een mooie, opgeknapte stad met veel groen. Daarom is de stad de afgelopen jaren al flink onder handen genomen. De openbare ruimte is vergroend en vernieuwd. Het Singelpark is een goed voorbeeld van zo’n verbetering. D66 wil door met deze verbeteringen, want er is nog veel te doen. D66 wil bij het (her)inrichten van een buurt zien dat een gezonde leefomgeving, natuur, sport, vitaliteit en het ontmoeten van mensen nadrukkelijker met elkaar in verband worden gebracht. Wij zijn ambitieus en streven ernaar dat Leiden in 2040 de meest leefbare stad in Europa is.

  • Binnen de singels heeft Leiden sinds kort het Singelpark. D66 wil door met dit succes. Buiten de singels moet een nieuwe groene ring komen, met als voorlopige werknaam het Geuzenpark. Wij willen dat de definitieve naam door de stad wordt gekozen. Dit nieuwe park, dat in verbinding moet komen te staan met het Singelpark, moet aan de buitenkant van de singels gaan lopen en moet verbindingen naar de verschillende wijken en bedrijventerreinen krijgen. Door de realisatie van het Geuzenpark te combineren met de verduurzaming en vergroening van bedrijventerreinen en wijken, ontstaat er een groene verbinding tussen alle delen van de stad.
  • D66 wil dat gedempte of overkluisde grachten waar dat kan weer opengemaakt worden.
  • De Beestenmarkt wordt aangepakt en opnieuw ingericht, waarbij vergroening een belangrijk doel is. Dit geeft ook de gelegenheid om hier extra bomen te planten. D66 wil ook dat er nieuwe, extra bomen komen op de Lammermarkt. D66 hecht belang aan een Leiden met veel bomen.
  • D66 vindt het belangrijk dat alle soorten Leidenaren en alle soorten Nederlanders worden weerspiegeld in het straatbeeld. Daarom wil D66 dat bij nieuwe straatnamen wordt gekozen voor namen die een afspiegeling zijn van de hele maatschappij. D66 sluit niet uit dat oude straatnamen, als daar reden toe is, worden veranderd.
  • De Leidse binnenstad heeft mooie historische lantaarnpalen. D66 wil dat ook de rest van de stad deze lantaarnpalen krijgt.
  • Volkstuinen staan garant voor een rijk gevarieerde tuinnatuur met een overweldigende biodiversiteit. Ook is hier een belangrijke plek weggelegd voor natuureducatie en is het per uitstek een plek waar verschillende soorten Leidenaren samenkomen. D66 hecht hier veel waarde aan en zet het licht dan ook op groen voor stadslandbouw op (nieuwe) tijdelijke en op permanente locaties.
  • Wij willen meer schone, genderneutrale en toegankelijke openbare toiletten. In de binnenstad is conform de toilet norm van de Maag Lever Darm Stichting op iedere 500 meter een toiletvoorziening te vinden. We willen dit uitbreiden en zorgen daarbij voor meer schone, genderneutrale en toegankelijke openbare toiletten op alle locaties met openbare voorzieningen in de gemeente.
  • D66 wil dat er meer vuilnisbakken worden geplaatst op hot spots voor zwerfafval. Zwerfvuil aanpakken begint met het plaatsen van meer prullenbakken, maar ook met het vaker legen van deze prullenbakken. D66 zet zich in voor verdere uitbreiding van de succesvolle ondergrondse containers en de apps waarmee straatvuil kan worden gemeld.
  • D66 wijkt niet van haar klassieke standpunt: de Oostvlietpolder blijft groen. D66 wil dat zowel de Oostvlietpolder als Polderpark Cronesteyn een beschermde status krijgen en streeft naar verbetering van de biodiversiteit op beide locaties. Daarnaast willen we onderzoeken of het mogelijk is om de A4 over een langer stuk te ondertunnelen, om de rust in de polder te verbeteren.