Armoedebestrijding & (schuld)hulpverlening

De meeste Leidenaren maken zich over het algemeen financieel weinig zorgen. Voor een steeds groter wordende groep mensen is dit niet het geval. Van niet of nauwelijks het einde van de maand kunnen halen, tot het moeten leven van een bijstandsuitkering of het hebben van problematische schulden: er zijn helaas genoeg Leidenaren die hiermee te maken hebben. D66 gelooft dat werk de beste manier is om deze problematiek aan te pakken. Dat betekent dat Leiden een goed economisch klimaat moet hebben, waarin je als Leidenaar snel een baan kan vinden. De harde realiteit is echter ook dat werk niet altijd alles op kan lossen. Soms is een zetje in de rug nodig om weer op weg te kunnen gaan. D66 wil dat de gemeente in die gevallen ondersteunt.

  • Bij de aanpak van schulden is preventie essentieel. Wanneer inwoners met problemen in een vroegtijdig stadium bereikt worden, kunnen grotere problemen worden voorkomen. Preventie begint met onder andere een laagdrempelig en bereikbaar loket en een toegankelijke cursus omgaan met geld, met bijzondere aandacht voor kinderen. D66 wil ook dat er coaches beschikbaar komen die onder meer op onderwijsinstellingen en buurtcentra met dit onderwerp aan de slag gaan.
  • Toegang tot het internet is een eerste levensbehoefte, zowel voor het volgen van onderwijs als het vinden van een baan. Daarom zet D66 zich in voor een gratis internetaansluiting voor mensen met een te laag inkomen om dit zelf te betalen.
  • Problemen komen vaak niet alleen. Financiële problemen gaan vaak samen met andere problematiek, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, onderwijs of werk. Het is gebleken dat het weinig effectief en niet efficiënt is als verscheidene mensen en instanties van verschillende kanten naar hetzelfde probleem kijken. D66 is daarom voorstander van de één-loket-gedachte: één loket waar Leidenaren met hun problemen kunnen aankloppen. Dit moet samengaan met één regievoerder voor die problematiek. Daarnaast wil D66 dat de wijkteams verstevigd worden, om tijdig problemen te kunnen signaleren en in te grijpen.
  • D66 wil dat aandacht bij armoede en schulden uitgaat naar het hele huishouden. Voorkomen moet worden dat de schuldenproblematiek van generatie op generatie wordt doorgegeven. Bij armoede moeten we ons ervoor inzetten om de kwetsbare gezinnen te bereiken, zodat de bestaande regelingen beter gebruikt worden.
  • D66 wil dat grondig geëvalueerd gaat worden hoe de levens van Leidenaren die onder de armoedegrens leven structureel verbeterd kunnen worden. Daarbij moet worden gekeken naar hoe het beste geïnvesteerd kan worden en welke regels eerder leiden tot meer problemen dan minder.
  • D66 wil dat gemeentelijke belastingen eenvoudiger per maand kunnen worden betaald en dat duidelijker wordt uitgelegd wanneer je voor kwijtschelding in aanmerking komt. Ook moet er een betere manier gevonden worden voor het innen van deze belastingen bij studenten en woongroepen. Daarnaast willen we dat uitkeringen bij wisselende inkomsten toegankelijker worden.
  • Wij willen dat langdurig werklozen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief worden begeleid bij het vinden van een zinvolle dagbesteding, een stage, een (vrijwilligers)baan of een opleiding. Onderwijs staat hier, zeker waar het gaat om jeugdwerkloosheid, centraal.