Sociaal vangnet

Soms zit het leven tegen. Het kan zijn dat je belandt in moeilijke situaties waar je in je eentje moeilijk uit kan komen. Op die momenten moet er steun voor je zijn. Die steun kan uit je eigen omgeving komen. Als het nodig is moet die steun ook vanuit de gemeente komen. Samen maken wij de stad en daarom moeten wij er ook voor elkaar zijn als het nodig is. De coronacrisis heeft dit allemaal nog duidelijker gemaakt. D66 wil niemand laten vallen en daarom zijn wij voor een sterk, efficiënt en effectief sociaal vangnet.

Jeugdzorg Gelukkig groeien de meeste kinderen op in een gezin waarin ze alle kansen krijgen die ze nodig hebben. Dat geldt helaas niet voor alle kinderen. De meeste problemen kunnen effectiever binnen de omgeving aangepakt worden, dan met een eindeloze combinatie van individuele zorg- en welzijnstrajecten. Gelijke kansen, laagdrempelige zorg en ondersteuning op maat zijn onze uitgangspunten.
Zorg & maatschappelijke ondersteuning Door de coronacrisis beseffen we meer dan ooit: goede, toegankelijke en betaalbare zorg is letterlijk van levensbelang. Wie zorg nodig heeft, verdient zorg van hoge kwaliteit en ondersteuning die past bij de persoonlijke situatie. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) lukt het meer mensen die persoonlijke zorg te geven. Zij worden geholpen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven en thuis te wonen.
Armoedebestrijding en (schuld)hulpverlening De meeste Leidenaren maken zich over het algemeen financieel weinig zorgen. Voor een steeds groter wordende groep mensen is dit niet het geval. Van niet of nauwelijks het einde van de maand kunnen halen, tot het moeten leven van een bijstandsuitkering of het hebben van problematische schulden: er zijn helaas genoeg Leidenaren die hiermee te maken hebben. D66 gelooft dat werk de beste manier is om deze problematiek aan te pakken. Dat betekent dat Leiden een goed economisch klimaat moet hebben, waarin je als Leidenaar snel een baan kan vinden. De harde realiteit is echter ook dat werk niet altijd alles op kan lossen. Soms is een zetje in de rug nodig om weer op weg te kunnen gaan. D66 wil dat de gemeente in die gevallen ondersteunt.