Jeugdzorg

Gelukkig groeien de meeste kinderen op in een gezin waarin ze alle kansen krijgen die ze nodig hebben. Dat geldt helaas niet voor alle kinderen. De meeste problemen kunnen effectiever binnen de omgeving aangepakt worden, dan met een eindeloze combinatie van individuele zorg- en welzijnstrajecten. Gelijke kansen, laagdrempelige zorg en ondersteuning op maat zijn onze uitgangspunten.

  • D66 wil dat de toegang tot de diverse instellingen die jeugdhulp aanbieden efficiënter wordt geregeld. Er moet één punt komen waar iedereen goed wordt doorverwezen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) moet toegankelijk advies bieden en problematiek vroegtijdig signaleren. Ook moet het CJG het eenvoudiger maken om vermoedens van kindermishandeling en -misbruik te melden.
  • Er moet voldoende zorg beschikbaar komen voor kinderen en jongeren met complexe problematiek. Daarnaast willen we dat de gemeente bijdraagt aan een snelle oplossing van de wachtlijsten.
  • D66 wil een betere overgang voor kwetsbare jongeren die achttien worden. Vanaf die leeftijd gelden nieuwe rechten en plichten waar ze zich vaak niet bewust van zijn. We laten deze jongeren niet vallen dus willen we dat wie na de achttiende verjaardag geen woning, werk of school, een sociaal netwerk of financiële zelfstandigheid heeft, moet kunnen aankloppen bij de gemeente voor hulp en begeleiding.