Zorg & maatschappelijke ondersteuning

Door de coronacrisis beseffen we meer dan ooit: goede, toegankelijke en betaalbare zorg is letterlijk van levensbelang. Wie zorg nodig heeft, verdient zorg van hoge kwaliteit en ondersteuning die past bij de persoonlijke situatie. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) lukt het meer mensen die persoonlijke zorg te geven. Zij worden geholpen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven en thuis te wonen.

  • Leidenaren moeten met zorg- of welzijnsvragen terecht kunnen op één locatie in hun eigen wijk, waar meerdere activiteiten en voorzieningen worden aangeboden. De gemeente gaat daarnaast in gesprek met huisartsen om hen te betrekken bij het wijkgericht werken. Hierbij is verdere digitalisering van de eerstelijnszorg van belang.
  • Mantelzorgers moeten voldoende ondersteuning krijgen en de gemeente kan hierin bijdragen door respijtzorg te verlenen. Respijtzorg is het tijdelijk overdragen van de mantelzorgtaken, zodat mantelzorgers ook tijd houden voor gezin, werk, vrienden en andere belangrijke zaken. Om dit mogelijk te maken ondersteunt de gemeente in het werven van vrijwilligers.
  • Onze gemeente wordt dementievriendelijk, zodat inwoners met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Een training ‘Omgaan met dementie’ wordt voor iedereen gratis beschikbaar.
  • Met het decentraliseren van de zorg is er een wildgroei ontstaan aan declaratieregels voor zorgaanbieders. D66 wil dat de gemeente, samen met de regionale gemeenten en de zorgaanbieders, ervoor zorgt dat dit woud aan regels gelijk wordt getrokken tot één overzichtelijk kader. Dan kunnen zorgaanbieders zich vooral concentreren op wat ze willen doen: zorg verlenen.
  • De toegang tot maatschappelijke ondersteuning moet beter worden georganiseerd. De welzijnsorganisaties moeten beter in staat worden gesteld om hun cruciale rol in dat proces te vervullen. Hierbij moet speciale aandacht zijn voor studenten met een beperking die ondersteuning nodig hebben. D66 wil ook een onafhankelijke toets op indicaties in de Wmo: het inschatten van zorgbehoefte moet overgelaten worden aan zorgprofessionals.
  • D66 wil dat mensen die met spoed een woning zoeken, bijvoorbeeld mensen die uit een scheiding komen of uitstromen uit de zorg, niet tussen wal en schip vallen. Daarom moet bij woningbouw ruimte worden vrijgemaakt om hen op te vangen.