Sport

Sporten en bewegen zijn cruciaal voor jong en oud voor een gezond en vitaal leven. Lekker kunnen sporten maakt wonen en werken in Leiden plezieriger. Bovendien speelt sport een belangrijke rol in de samenleving: het houdt iedereen gezond, het helpt jongeren aan betere schoolprestaties en het draagt bij aan de veiligheid in de stad. Sport is ook een sociale activiteit die mensen verbindt.

  • Het moet voor elk kind normaal zijn om te sporten. De projecten met scholen en sportverenigingen moeten daarom worden doorgezet. De regels zullen zo worden aangepast, dat ook studentensportverenigingen nieuwe sporten kunnen introduceren aan kinderen.
  • D66 wil voldoende ruimte voor mensen om te bewegen. D66 wil door de hele gemeente sportfaciliteiten op straat en in parken realiseren. Dit kan een sportparcours zijn, een outdoor fitness-rek of een wandelroute. Sport wordt op deze manier verbonden aan groen. In het nieuw te realiseren Geuzenpark krijgen sportfaciliteiten een plek.
  • D66 wil kinderen van acht en negen jaar één jaar gratis lidmaatschap aanbieden van een sportvereniging.
  • Wij zijn trots op de realisatie van het Combibad, IJshal de Vliet en het Indoor Sportcentrum, dat duurzaam en CO2-neutraal ruimte gaat bieden voor zwem-, ijs- en binnensport. De komende jaren willen wij verder investeren in sportaccommodaties.
  • Eén van de onderwerpen waar een knoop over doorgehakt zal moeten worden is hoe de uitbreiding van de Leidse hockeyclub Roomburg moet worden uitgevoerd. D66 volgt de uitslag van het referendum, maar daarmee is het onderwerp niet verdwenen. D66 zet in op uitbreiding in de buurt van de bestaande locatie, wat dus ook buiten het park kan zijn. Er moet wel snel duidelijkheid komen. D66 vindt het ook van belang dat de Lorentzschool niet de dupe wordt van het verwerpen van het inrichtingsplan en wil dat er snel wordt gestart met het aanpakken van het vergroenen van de omgeving rondom de school en het veiliger maken van de verkeerssituatie. Bij de vergroening zet D66 in op ‘sportief groen’: een groene ruimte met sport- en spelmogelijkheden voor de kinderen. Dit is ons uitgangspunt bij alle vergroeningen rondom alle scholen.
  • D66 wil verder met de ontwikkeling van open en multifunctionele wijksportparken. We zetten de ontwikkeling daarvan in De Mors door en willen dit ook opzetten in Noord. D66 wil ook dat in de volgende periode een regionale visie op sportaccommodaties wordt opgesteld. Aan de hand van een regionale behoeftenraming voor de langere termijn wordt gestreefd naar een regionaal programma sportaccommodaties.