Welzijn

D66 is een partij van optimisten. Wij geloven in de kracht van mensen en een vrije samenleving. Wij kijken eerst altijd naar jou en wat jij zelf kan, omdat jij het beste weet wie je bent en waar je naartoe wil. Dat is goed voor jou, en wat goed is voor jou is goed voor de stad. Om je de kans te bieden om jezelf zoveel mogelijk te ontwikkelen investeren wij in goed en toegankelijk onderwijs voor alle leeftijden. We vinden het daarnaast belangrijk dat er in Leiden een ruim aanbod is van cultuur en sport. Zo kan je je talenten ontdekken en deze laten bloeien. Ook de omgeving waarin je je bevindt beïnvloedt hoe je je voelt. Daarom maakt D66 het verder vergroenen van onze stad een speerpunt.

Jezelf kunnen zijn D66 staat voor een Leiden waarin iedereen zichzelf kan zijn, zonder dat je je zorgen moet maken of je wel of niet geaccepteerd wordt. Discriminatie komt helaas echter nog steeds voor. D66 wil dat de gemeente zich blijft inzetten om discriminatie tegen te gaan.
Onderwijs Onderwijs betekent een leven lang leren, zodat iedereen zich kan blijven ontwikkelen. D66 staat voor een stad waarin mensen hun talenten kunnen ontplooien, op de manier waarop zij dat willen. Daarvoor is sterk en divers onderwijs nodig dat beschikbaar is voor iedereen op alle niveaus. Daarom staat D66 voor een gemeente die kansen schept voor mensen en mogelijkheden creëert voor iedereen. D66 wil sterke basisscholen en voortreffelijk middelbaar en hoger onderwijs met opleidingen die goed aansluiten op de arbeidsmarkt: middelbaar beroepsonderwijs waar je een vak leert waar je wat aan hebt, een HBO dat wordt gezien als de top van het beroepsonderwijs en die in nauw contact staat met bedrijfsleven en gemeente, en de beste universiteit van Nederland die nauw samenwerkt met de stad en de kennisinstellingen. D66 is trots op de resultaten die de afgelopen jaren zijn behaald, zoals de subsidieregeling voor onderwijsinnovatie, de Leidse Educatieve Agenda en de internationale basisschool die in 2022 gaat starten.
Cultuur Cultuur houdt ons een spiegel voor, inspireert, ontroert en confronteert. Cultuur wordt gemaakt en beleefd. Wij vinden dat cultuur persoonlijk is, zowel wanneer je het beleeft als wanneer je het maakt of doet. Daarom willen we ons culturele aanbod divers houden, toegankelijk maken en brede bekendheid geven. Ons Leidse erfgoed, zowel een feest als 3 October als de stenen gebouwen, is ook cultuur en verdient daarom bescherming.
Sport Sporten en bewegen zijn cruciaal voor jong en oud voor een gezond en vitaal leven. Lekker kunnen sporten maakt wonen en werken in Leiden plezieriger. Bovendien speelt sport een belangrijke rol in de samenleving: het houdt iedereen gezond, het helpt jongeren aan betere schoolprestaties en het draagt bij aan de veiligheid in de stad. Sport is ook een sociale activiteit die mensen verbindt.
Omgeving De omgeving waar je leeft bepaalt hoe prettig je je voelt. Iedereen leeft het liefst in een mooie, opgeknapte stad met veel groen. Daarom is de stad de afgelopen jaren al flink onder handen genomen. De openbare ruimte is vergroend en vernieuwd. Het Singelpark is een goed voorbeeld van zo’n verbetering. D66 wil door met deze verbeteringen, want er is nog veel te doen. D66 wil bij het (her)inrichten van een buurt zien dat een gezonde leefomgeving, natuur, sport, vitaliteit en het ontmoeten van mensen nadrukkelijker met elkaar in verband worden gebracht. Wij zijn ambitieus en streven ernaar dat Leiden in 2040 de meest leefbare stad in Europa is.