Cultuur

Cultuur houdt ons een spiegel voor, inspireert, ontroert en confronteert. Cultuur wordt gemaakt en beleefd. Wij vinden dat cultuur persoonlijk is, zowel wanneer je het beleeft als wanneer je het maakt of doet. Daarom willen we ons culturele aanbod divers houden, toegankelijk maken en brede bekendheid geven. Ons Leidse erfgoed, zowel een feest als 3 October als de stenen gebouwen, is ook cultuur en verdient daarom bescherming.

  • 3 October hoort bij de stad en moet gevierd kunnen worden. Niemand wil dat het te druk wordt met 3 October, maar drukte alleen is geen excuus om dit Leidse feest te beperken.
  • D66 is trots dat we meer kunst op straat en in de parken in heel Leiden hebben kunnen brengen. Er staan bijvoorbeeld meer beelden in het Singelpark en op pleinen, en verschijnen er nog steeds nieuwe muurgedichten. We willen deze kunst blijven stimuleren, en uitbreiden. Hierbij wordt gedacht aan permanente belevenissen op verschillende plekken, zoals virtual reality. D66 wil meer beeldende kunst buiten de bekende toeristenroutes stimuleren en er zorg voor dragen dat dit ook meer in de woonwijken terecht komt.
  • Kunst en cultuur gedijen bij bekendheid en ondersteuning. We stimuleren daarom zowel het Cultuurfonds als de clustering en bekendheid van het Cultuurkwartier, het gebied van het Stationsplein tot het Vrouwenkerkhof en van de Lammermarkt tot het Energiepark.
  • Bij cultuur hoort een moderne bibliotheek, waar iedereen gemakkelijk terecht kan om boeken te lenen, informatie te zoeken, cursussen te volgen, mensen te ontmoeten, te studeren en te leren coderen. We steunen dan ook het nieuwe plan voor hervorming van BplusC.
  • We vinden het belangrijk om onze gezamenlijke (Leidse) feesten ook echt samen te vieren. Om deze reden willen wij dat de Lakenhal vaker gratis open is voor Leidenaren. We zien de Lakenhal de deuren graag gratis openen op 3 October, de oprichtingsdag van de universiteit op 7 februari en op de geboortedag van Rembrandt op 15 juli.
  • Geen cultuur zonder makers. Dat kunnen grote(re) instellingen en verenigingen zijn, maar ook kleinere groepen en individuen. Om deze laatsten groepen ook alle kansen te bieden wil D66 dat zij voldoende mogelijkheden krijgen om ruimte, promotie en waar nodig ook subsidie aan te vragen voor hun optredens en exposities. D66 wil dit bereiken door onder meer de Leidse UITagenda voor hen goedkoper te maken, het aanbod qua ruimtes inzichtelijker te krijgen en subsidies toegankelijker te maken. Om gelijke kansen te geven wordt altijd een deel van de subsidiegelden gereserveerd voor nieuwe (‘eerste keer’) aanvragers.
  • We zijn blij met de belangrijke rol die de Fair Practice Code speelt bij kunst en cultuur. Intellectueel eigendom en de arbeidsrechten van (amateur-) kunstenaars moeten altijd goed worden beschermd, zodat er een eerlijke vergoeding staat tegenover hun werk. Daarnaast streven we naar een inclusieve kunst- en cultuursector in Leiden. De Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie worden toegepast bij alle activiteiten en instellingen die direct of indirect door de gemeente worden gesubsidieerd.
  • Wij willen dat de monumenten in de stad goed worden verzorgd met respect voor de geschiedenis én met het vizier op de toekomst. Dit betekent dat subtiele aanpassingen voor verduurzaming mogelijk moeten zijn, bijvoorbeeld door een monument te verduurzamen door het toepassen van dubbel glas en zonnepanelen.
  • We zien dat er in Leiden gebruik wordt gemaakt van soms oude en dure gemeentepanden door kunst- en cultuurverenigingen. Tegelijkertijd worden veel van deze gebouwen grote delen van de week niet gebruikt. Wij willen samen met de instellingen en verenigingen werken aan een situatie waar deze gebouwen efficiënter worden gebruikt.
  • Erfgoed bestaat niet alleen uit gebouwen, maar ook uit papieren en digitale archieven. Het stadsarchief wordt goed beheerd door Erfgoed Leiden en Omstreken. Dit moet zo blijven.