Antje Jordan

Antje Jordan - Beeld: Anneke van Gruijthuijsen

Ik ben geboren en getogen in Oost-Duitsland en vind democratische vertegenwoordiging en vrijheid van meningsuiting geen vanzelfsprekendheid. Daarom doe ik iedere dag mijn best om een goede volksvertegenwoordiger te zijn.

Vanuit mijn kennis over energie en klimaat zet ik mij in voor een rechtvaardige en realistische energietransitie en een groene stad. Daarvoor is een kritische raad nodig die realistische kaders stelt en de omzetting daarvan kontroleert. Ook de komende vier jaar worden belangrijke besluiten genomen waarbij mijn kennis van de energietransitie en mijn doorzettingsvermogen van toegevoegde waarde zijn.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Een stukje in park Kweeklust omdat ik daar dicht bij huis ieder jaar nieuwe, interessante insecten tegenkom. 

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Veel mensen werken in Leiden vanuit hun kennis samen aan een nog mooiere stad, ik zou graag zien dat die elkaar allemaal kennen zodat ze nog krachtiger kunnen optreden. Een andere grote kans hier zit in het echt luisteren en serieus nemen van deze mensen. Dat kan in de vorm van een burgerberaad, maar ook kleinschaliger via expertpanels. En daarbij denk ik niet alleen aan academici: Iemand die al 40 jaar als hovenier werkt, kan ons raadsleden echt iets nieuws vertellen als het gaat over ‘beheer openbare ruimte’, als zal hij zelf dat niet zo makkelijk durven. Dus: gericht uitnodigen van inwoners als experts-adviseurs lijkt mij geweldig. 

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

Ik wil een nieuw stuk natuur realiseren in de Oostvlietpolder en regelen dat het beheer van groen automatisch diervriendelijk gebeurt. En ik wil dat wij in beleid en communicatie inclusief zijn voor neurodiverse mensen.