Eerste Leidse expertsessie succes

Dinsdagavond had de Leidse gemeenteraad een eerste expertsessie over de warmtetransitie. De bijeenkomst werd georganiseerd door raadslid Antje Jordan. Drie deskundigen deelden daar hun kennis en ervaring over de energietransitie. Jordan: “Het is voor het eerst dat Leiden experimenteert met deze vorm van participatie. Het leverde veel nieuwe inzichten op. Als ik de reacties van de collega raadsleden hoorde gaan we dit vaker inzetten!”

Om een goed besluit te nemen over de warmtetransitie, is het voor raadsleden belangrijk dat ze over de juiste informatie beschikken. Het idee voor een expertsessie werd vorig jaar geopperd door raadslid Sander van Diepen. In Leiden wonen vele hoogleraren, experts en specialisten, ook op het gebied van warmte en energietransitie. Van Diepen stelde voor om een aantal onafhankelijke specialisten in de gemeenteraad uit te nodigen om hun visie te delen over het verduurzamen van onze stad. Dat voorstel kreeg brede steun in de commissie.

Collega raadslid Antje Jordan pakte deze handschoen op bij het organiseren van de expertsessie. De drie experts en mede- Leidenaren waren hoogleraar Annelies Huygen, voorzitter van de Leidse Milieuraad Rob Boerée en onderzoeker Anne-Marieke Schwencke. Vanuit de inhoud gingen zij het gesprek aan met de raadsleden. De insprekers riepen op om meer ruimte te geven aan kleine lokale warmtenetten, om als gemeente de regie te nemen en om vooral aan de slag te gaan met concrete initiatieven. Alle aanwezige raadsleden hebben ruim gebruik gemaakt van de kans om vragen te stellen en dilemmas te delen.