Meer ruimte voor zonnepanelen in het beschermd stadsgezicht

Bewoners van de Leidse binnenstad en de wijken in de Zuidelijke schil krijgen veel meer mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen. D66-raadslid Sander van Diepen: “Monumenten kunnen niet achterblijven bij een duurzame stad. Tot nu toe was het in het beschermd stadsgezicht vaak nog niet mogelijk om zonnepanelen te plaatsen op een dak. Daar komt nu verandering in.”

Tot voor kort waren er maar weinig mogelijkheden voor zonnepanelen in het beschermd stadsgezicht. Zonnepanelen mochten enkel op platte daken liggen, buiten het zicht vanaf straat. Met het landelijk Klimaatakkoord zijn de mogelijkheden voor zonnepanelen op monumenten verruimd. Wethouder Fleur Spijker (Stedelijke Ontwikkeling) heeft nu ook de Leidse regels in de Welstandsnota aangepast. Het College van B&W zoekt daarin een evenwicht tussen het behoud van de historische waarden en de behoefte aan verduurzaming.

Meer ruimte voor zonnepanelen

D66 wil meer ruimte geven aan zonnepanelen in onze monumentale stad. Op donderdag 8 oktober steunde een grote meerderheid van de raad de twee voorstellen van Van Diepen. Dankzij het eerste voorstel wordt de maximale zichtlijn gehalveerd. Dit is de afstand waarop een zonnepaneel niet zichtbaar mag zijn vanaf de openbare ruimte. Door het voorstel van D66 is de zichtlijn 35 meter geworden. Een afstand van 35 meter staat gelijk het uitkijken over het Rapenburg of de Herengracht naar een dak aan de andere zijde van de gracht. Het verbieden van zonnepanelen door lange zichtlijnen, zoals via een bepaalde hoek, over een plein of door een park heen wordt hiermee voorkomen.

Meer mogelijk in de Zuidelijke schil

Het tweede voorstel geeft meer mogelijkheden in de zuidelijke schil. Hiermee wordt het bij de meeste woningen in dit deel van de stad mogelijk om ook aan de voorzijde zonnepanelen te plaatsen, binnen de gegeven uitvoeringseisen. De afgelopen jaren kregen onze raadsleden veel verzoeken van bewoners van dit deel van de stad om verduurzaming van hun woning mogelijk te maken. Het beschermd stadsgezicht verhinderde dit. Voor D66 doet het toevoegen van een zonnepaneel op het dak van een monument niets af aan de historische waarde van het stadsgezicht. Een belangrijke overweging is daarbij dat een zonnepaneel een tijdelijke toevoeging is op een monumentaal dak. Ze kunnen zonder problemen verwijderd worden bij voortschrijdend inzicht.