Criminaliteit bestrijden

Criminaliteit moet worden aangepakt. In eerste instantie is dat een taak van de politie, maar de gemeente heeft volgens D66 ook een rol in de criminaliteitsbestrijding. Dat begint met goed samenwerken met alle betrokken partijen en vanuit de eigen taak zicht houden op zaken die verkeerd lijken te gaan. Een belangrijke taak van de gemeente is om ambtenaren te trainen om mogelijke signalen van criminaliteit te herkennen. D66 wil dat de gemeente hiermee doorgaat.

Ondermijning is een veelkoppig monster, waarbij onderwereld en bovenwereld in elkaar overlopen en zich hierdoor criminele activiteiten in buurten en woonwijken kunnen nestelen. Er wordt als het ware gebruik gemaakt van de kwetsbare plekken in de samenleving, om drugs af te zetten, geld wit te wassen, jongeren te ronselen en dekmantels te creëren. Om hier krachtig tegenop te treden is onder meer de Wet Bibob relevant. Hiermee dwingt de gemeente af om bij vergunningen inzicht te krijgen in de financiën, eigendom, personeelsbeleid en de herkomst van het vermogen. Dit is een goede zaak, want criminaliteit moet hard worden aangepakt. D66 steunt lopende initiatieven om ondermijning tegen te gaan, zoals het creëren van een goed netwerk met alle betrokken partners voor een integrale aanpak.