D66 wil een veilige thuissituatie voor alle Leidenaren

D66 maakt zich zorgen om Leidse gezinnen, waar kindermishandeling of huiselijk geweld speelt. Al jaren werkt meldpunt Veilig Thuis van regio Hollands Midden aan veiliger thuissituaties in Leiden. Opnieuw wordt nu duidelijk hoe ingewikkeld het is om een blijvende oplossing te verzinnen voor deze gezinnen.

‘Hoe veilig is Leiden thuis?’ vraagt raadslid Francien Zeggelt zich af. Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat bij ruim 50 procent van de gezinnen waarvan bij Veilig Thuis melding is gemaakt van kindermishandeling of partnergeweld, de thuissituatie na anderhalf jaar nog onveilig was.

Raadslid Susannah Herman maakt zich zorgen over die cijfers: ‘We vinden het belangrijk dat alle Leidenaren zich veilig kunnen voelen in hun eigen huis – daarom moeten we ons blijven inspannen om ervoor te zorgen dat er voor gezinnen met problemen snel aan een duurzame oplossing wordt gewerkt.’ Daarom vraagt D66 samen met GroenLinks en PvdA nu extra aandacht voor deze kwetsbare gezinnen.

Voor de toekomst

‘Gezinnen waar partnergeweld en kindermishandeling spelen, hebben langdurige en specialistische hulp nodig. Pas als het geweld écht helemaal is gestopt, gaat het beter met ouders en kinderen,’ concludeert het Verwey-Jonker Instituut in hun onderzoek. Dit advies was voor D66 reden genoeg om samen met GroenLinks en PvdA aan het stadsbestuur te vragen de aanbevelingen uit het onderzoek mee te nemen in het Leidse Veilig Thuis beleid.

D66 vraagt in de schriftelijke vragen naar een uitwerking van de aanbevelingen voor de Leidse situatie vanaf aankomend jaar. ‘Want iedereen heeft recht op een veilige thuissituatie,’ benadrukt duo-raadslid Laura van Dijk.