Actieplan Veilig Op Straat

‘Wat zou je doen als er een hele dag geen mannen zouden bestaan?’ Als je deze vraag stelt aan vrouwen, krijg je vaak als antwoord dat ze een wandeling in het donker zouden maken, blijkt uit meerdere enquetes. Er zijn veel vrouwen die zich niet veilig voelen op straat, voornamelijk in het donker. Dat moet anders, vindt ook kandidaat-raadslid Julia de Groot.

‘Dat mensen anno 2022 zich niet veilig voelen op straat, is belachelijk. Iedereen moet van onze prachtige stad kunnen genieten. Ook in het donker. Zonder om te moeten kijken of een hoge hartslag te voelen bij elk verlaten steegje’, aldus De Groot. Daarom lanceert D66 Leiden vandaag -op Internationale Vrouwendag- het actieplan Veilig Op Straat.

Beter verlichte straten

Op dit moment zijn veel steegjes en straten nog niet optimaal verlicht. Hierdoor is het lastig om te zien of het veilig is. Daar komt bij dat daders minder snel zullen toehappen als ze bekeken kunnen worden. Bij verlichte straten wordt het algemene gevoel van veiligheid dus vergroot.

Verkeersspiegels in steegjes

Door verkeersspiegels wordt het makkelijk om te zien wat er gebeurt om de hoek. Wanneer je iemand aan ziet komen, kan je zelf de afweging maken om terug te gaan als je je er niet veilig bij voelt.

Op dit moment houdt de wijkagent zich bezig met een hele regio. De wijkagent moet weer ingezet worden per wijk, zoals het bedoeld is. BOA’s houden zich momenteel veel bezig met parkeerproblematiek. Belangrijk, maar veiligheid is belangrijker. Daarom moeten BOA’s zich meer gaan bezighouden met de veiligheid van de stad in plaats van het uitschrijven van verkeersboetes.

De gemeente, politie, horeca en studentenverenigingen moeten met elkaar in gesprek om nachtelijke criminaliteit tegen te gaan.

Je kent je eigen wijk of straat vaak het beste. Als er een meldpunt onveilige situaties komt, kan erop worden geanticipeerd met bijvoorbeeld meer verlichting of verkeersspiegels of meer BOA’s.