Studentenwoningen

Als je in Leiden komt studeren, dan wil je hier ook kunnen wonen. Toch is het steeds moeilijker voor studenten om aan een kamer te komen. D66 wil dit veranderen. Ons uitgangspunt is: iedere student die in Leiden wil wonen, moet dat kunnen.
Na het verkameringsbeleid uit 2019 ten gunste van de student te hebben aangepast wil D66 nu opnieuw iets betekenen voor deze groep. De ambitie is om het aantal nieuwe studentenkamers dat de aankomende jaren zal worden gebouwd van 2700 naar 3500 te verhogen. Via verschillende manieren die alle inwoners van Leiden accommoderen kan er een grote slag worden geslagen wat de huidige huisvestigingscrisis onder studenten betreft.

  • D66 richt zich voor studenten op het bouwen van gemeenschappelijke woonvormen, met fusie (dat is een gemeenschappelijke ruimte). Dat is goed voor de sociale binding en voor de betaalbaarheid.
  • Het project Wonen boven winkels, waarbij lege winkelruimtes boven winkels worden omgebouwd tot een woning, zetten we door. Dankzij dit project zijn er al veel nieuwe woningen bijgekomen in de stad, waar vooral studenten van profiteren.
  • Verkamering blijft een manier om meer woonruimte te creëren in de stad. Het is ook een manier die zorgt voor diversiteit in de stad en op veel plaatsen in de stad leidt verkamering tot een levendigere wijk. D66 vindt dat verkamering mogelijk moet zijn, zolang aan bepaalde eisen wordt voldaan. Verkamering mag niet leiden tot overlast of verloedering en kan alleen als de lokale infrastructuur, zoals de riolering en de openbare ruimte, een toename aan bewoners aan kan. De verhouding in een wijk tussen kamers, gedeelde woningen en gezinswoningen moet in balans blijven.