Woningen voor starters & middeninkomens

Het wordt steeds moeilijker om in Leiden een betaalbare woning te vinden. D66 wil dat onze stad bewoonbaar blijft voor iedereen, en niet alleen voor mensen met een flink vermogen. Iedereen moet in Leiden kunnen wonen. Daarom kiezen wij voor gemengde wijken, met verschillende typen woningen in verschillende prijsklassen.

  • D66 wil dat er meer betaalbare en kleinere huur- en koopwoningen worden gebouwd.
  • Minstens 25% van alle nieuwbouw moet bestaan uit huur- en koopwoningen voor starters en voor modale inkomens. Daarnaast moet minstens 30% van alle nieuwbouw sociale woningbouw zijn. In het woningaanbod in het sociale segment moeten alle typen woningen in voldoende mate terugkomen, van studio’s tot eengezinswoningen.
  • Er is een behoefte aan groepswoningen voor net afgestudeerden en beginnend werkenden. We bouwen ook naar die behoefte.