Duurzaamheid

Leiden is aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te ontspannen. D66 wil deze aantrekkelijkheid van Leiden behouden. Dat betekent dat we rekening moeten houden met het veranderend klimaat en dat we moeten gaan verduurzamen. Duurzaamheid is één van de belangrijkste thema’s voor de komende jaren. D66 wil dat Leiden radicaal verduurzaamt, om onze stad leefbaar te houden voor onze kinderen en kleinkinderen.

Stimuleren Verduurzamen gaat niet vanzelf en vraagt iets van ons allemaal. D66 vindt dat de gemeente Leidenaren moet stimuleren om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Daarnaast moet de gemeente zelf ook het goede voorbeeld geven, door onder andere de gemeentegebouwen te verduurzaam en klimaatneutraal te maken.
Innoveren Verduurzamen vraagt om innovatie. Door creatief te blijven nadenken over hoe we het beste kunnen verduurzamen willen we de drempel voor Leidenaren verlagen om bij te dragen aan deze duurzaamheidsopgave en onnodige kosten voorkomen.
Aardgasloos D66 wil een Leiden dat in 2050 van het aardgas af is. Wel kan er in de toekomst mogelijk gebruik gemaakt worden van de huidige aardgasstructuur. Daarom laten we onderzoeken of de huidige aardgasstructuur benut kan worden voor duurzame oplossingen zoals het gebruik van waterstof in de toekomst. Zo sluiten we geen opties uit voor toekomstige generaties en maken we gebruik van de reeds aanwezige infrastructuur. Om Leiden aardgasvrij te maken zetten wij ons de komende jaren in om ook bestaande woningen wijk per wijk klaar te maken voor duurzame alternatieven. Dit doen we in samenspraak met inwoners, wijkambassadeurs en wijkverenigingen. Daarbij streeft D66 naar het realistisch inzetten hiervan, draagvlak creëren en het behoud van vrije keuze voor oplossingen. Wij stimuleren dat bij verkoop of verbouwing aandacht wordt besteed aan verduurzaming.