Innoveren in duurzaamheid

Verduurzamen vraagt om innovatie. Door creatief te blijven nadenken over hoe we het beste kunnen verduurzamen willen we de drempel voor Leidenaren verlagen om bij te dragen aan deze duurzaamheidsopgave en onnodige kosten voorkomen.

  • D66 maakt zich sterk voor innovatie en blijft dan ook de ruimte creëren voor initiatieven, zoals PLNT voor startups, die met nieuwe ideeën bijdragen aan de duurzaamheidsuitdaging.
  • We willen dat inwoners en bedrijven zoveel mogelijk gebruik maken van lokale, regionale, nationale en Europese fondsen voor verduurzaming. De gemeente gaat deze informatie toegankelijker maken. D66 wil dat subsidies zo veel mogelijk terecht komen bij mensen die zonder steun niet zouden toekomen aan verduurzaming. De procedures om een subsidie aan te vragen moeten daarom vereenvoudigd worden.
  • D66 wil dat bij ruimtelijke ontwikkelingen kansen voor verduurzaming in de omgeving worden benut. Als bijvoorbeeld een nieuw laboratorium of klein datacenter in de stad wordt gebouwd, kan rekening worden gehouden met de restwarmte die daar vrijkomt om een naastgelegen wijk te verwarmen.
  • De wijkambassadeurs voor de energietransitie spelen een belangrijke rol bij het bewust maken van Leidenaren van de klimaatuitdagingen. D66 wil dat zij door kunnen gaan met hun activiteiten tegen een eerlijke vergoeding. Om deze nieuwe balans te vinden, zet D66 zich ervoor in dat wijkambassadeurs een aanvullende rol krijgen bij de welstandscommissie, om kosteloos te kunnen adviseren over verduurzaming en subsidies bij grote en kleine verbouwingen.
  • D66 wil dat er continu uitgekeken wordt naar nieuwe, veelbelovende technieken. We stimuleren de exploitant om het gasnet hierop voor te bereiden.
  • D66 wil normen voor het stadsgezicht verruimen om verduurzaming mogelijk te maken. Dat geldt voor zichtbaarheid van zonnepanelen- en boilers vanaf de straat, ook in de binnenstad. Hetzelfde geldt voor dubbel glas bij en zonnepanelen op monumenten. Verduurzaming van oude gebouwen en stadsgezichten moet gebeuren met aandacht voor de geschiedenis, maar ook met respect voor de toekomst.
  • Aparte afvoerbuizen voor regenwater leggen we, waar mogelijk, meteen aan als de straat toch openligt voor het gewone riool of voor de aanleg van glasvezel.
  • Overvliegende vliegtuigen worden als last ervaren, zowel in Leiden als in de omliggende gemeenten. Samen met de gemeenten uit de Leidse regio en de provincie willen wij hierover het gesprek aan gaan met de rijksoverheid en Schiphol, om toekomstige overlast te beperken.
  • De omgevingsdienst houdt toezicht op de Leidse ondernemingen voor wat betreft hun verplichting tot energiebesparing en duurzame investeringen. Daar waar nodig, wordt gehandhaafd.