Duurzaamheid stimuleren

Verduurzamen gaat niet vanzelf en vraagt iets van ons allemaal. D66 vindt dat de gemeente Leidenaren moet stimuleren om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Daarnaast moet de gemeente zelf ook het goede voorbeeld geven, door onder andere de gemeentegebouwen te verduurzaam en klimaatneutraal te maken.

  • De gemeente helpt inwoners bij het inzichtelijk maken hoe groot de voetafdruk van een bepaalde activiteit is. Op die manier kan iedereen de eigen meest geschikte verduurzaming acties plannen. Daarbij zetten we verder in op hulp van de energie-ambassadeurs, wijkinitiatieven en een besparingshelpdesk, om de acties uit te voeren.
  • We willen een verbeterde toegang tot de duurzaamheidsfondsen voor woningbezitters en ondernemers. We willen dat het fonds vooral gebruikt wordt voor de grootste milieuwinst en door mensen die zonder het fonds dit niet zouden (kunnen) doen. Daarnaast moet meer informatie digitaal beschikbaar worden, zodat je kan opzoeken hoe duurzaam je eigen wijk is, bijvoorbeeld qua energieverbruik. Zo kan ook iedereen zien wat mogelijk is in het type huis waar men woont.
  • Juist onder gezinnen met de kleinste inkomens komen de hoge energierekeningen het hardste aan. De gemeente moet daarom tot afrekenbare afspraken komen met de woningcorporaties over het verduurzamen van de volledige woningvoorraad. Buiten het sociale segment moeten particuliere verhuurders ook worden aangesproken op wat zij kunnen betekenen.
  • De kosten voor de verduurzaming van Leiden moeten evenredig worden verdeeld. Kansengelijkheid staat daarbij voorop. Huurders hebben minder invloed op de duurzaamheid van hun huurwoning, terwijl ze wel de energierekening betalen. Inwoners met lage inkomens hebben bijvoorbeeld niet de financiële ruimte om energiezuinige apparatuur te kopen en betalen daardoor een hogere rekening. D66 wil graag kijken naar mogelijkheden om voor mensen met een laag inkomen onder gunstige voorwaarden geld voor energiezuinige investeringen als lening te kunnen aanbieden.
  • Innovaties zijn nodig om de energietransitie succesvol te maken. Op de korte termijn moeten hier ook keuzes in worden gemaakt. Momenteel zet D66 in op energiebesparing, onder andere door woningen beter te isoleren en energie op een duurzame manier op te wekken door middel van zonnepanelen. Waar restwarmte voldoende beschikbaar is, kan dit ook ingezet worden ter verduurzaming van de warmtevoorziening.