‘Samen bouwen aan Leiden’

Fleur Spijker - Beeld: Anneke van Gruijthuijsen

Begin jaren ’70 ben ik geboren in een kamer bij mijn opa en oma in De Kooi. Door de toenmalige woningnood hebben wij daar nog geruime tijd gewoond. Later verhuisden wij naar een nieuwbouwhuis in de Merenwijk. Eind jaren ’80 ging ik als eerste uit mijn familie studeren. Mijn persoonlijke achtergrond verklaart dat ik geloof in de mix van optimisme, goed onderwijs, hard werken en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Vertrouwen in de kracht van mensen en een vrije samenleving.


Leiden is een prachtige stad. Veelzijdig, levendig en met een diverse bevolking. Tegelijkertijd hebben wij nog veel te doen. Een stad is altijd in beweging. De woningnood slaat weer toe, de coronapandemie laat zich voelen en het klimaat vraagt om actie. Het is aan de politiek om keuzes te maken, om leiderschap te tonen en het voortouw te nemen. De afgelopen twaalf jaar heeft D66 bijgedragen aan een stabiel en betrouwbaar bestuur van de stad. Die lijn willen wij voortzetten.

D66 wil dat Leiden een innovatieve koploper wordt op het gebied van duurzaamheid en een stad blijft waar iedereen kan wonen, werken, leren en studeren. Kiezen voor de toekomst betekent voor ons vooraf investeren in plaats van achteraf repareren. D66 wil nieuwe woningen blijven bouwen, de bereikbaarheid verbeteren en groen toevoegen. De stad moet duurzaam, gezond en leefbaar blijven voor de generaties na ons. Wij willen dat Leiden in 2040 de meest leefbare stad van Europa is.

Iedereen moet zich kunnen ontwikkelen. Daarom investeren wij in goed onderwijs voor iedereen en een ruim aanbod van cultuur en sport. Wij bieden ruimte aan ondernemers en vernieuwend ondernemerschap en aan de jeugd en de studenten als toekomstige generaties.

Alle veranderingen, plannen en acties leiden tot vragen en zorgen. D66 begrijpt dat en wil in gesprek blijven met de stad. Samen met de Leidenaar, onderwijsinstellingen en bedrijven maken we de stad mooier.

D66 is voorloper in de politiek en de samenleving. Wij zijn trouw aan onze standpunten en zwemmen waar dat moet tegen de stroom in. Wij vinden het belangrijk in gesprek te blijven over hoe we elkaar benaderen en ook hoe de overheid de inwoner benadert. Ons uitgangspunt is dat iedereen in Leiden zichtbaar zichzelf kan zijn. Dat iedere Leidenaar zich veilig voelt en zich geen zorgen hoeft te maken wel of niet geaccepteerd te worden. Wij staan er ook voor dat als het leven tegenzit of als je een steuntje in de rug nodig hebt, je niet alleen staat.

D66 wil het mogelijk maken voor ieder kind om te groeien en te bloeien. Waar je wieg ook staat of heeft gestaan. Ongeacht achtergrond, geaardheid, identiteit of etniciteit. D66 kijkt verder dan morgen en heeft oog voor iedereen. Ook als we van mening verschillen. Ik nodig je graag uit om mee te doen. Samen bouwen wij aan Leiden.

Beeld: Fleur Spijker