Werken

Met onder andere ons midden- en kleinbedrijf, onze zelfstandige ondernemers, onze vele onderwijsinstellingen en het Leiden Bio Science Park hebben wij als stad een enorm bruisend economisch klimaat. D66 gelooft in de kracht van ondernemerschap. Wij staan voor een stad waarin burgers en ondernemers de vrijheid hebben om te kunnen werken en ondernemen op hun manier, omdat wij geloven dat hun creativiteit leidt tot nieuwe innovaties. Zo versterken we Leiden verder.

Bied kansen Ondernemers zijn de drijvende kracht van de Leidse economie. Zij zien de kansen en uitdagingen van de toekomst. D66 vindt dat in Leiden de ruimte moet zijn om te groeien en te innoveren. Zo creëren we nieuwe banen in de Leidse regio en leven we het motto van de stad na: Leiden als stad van ontdekkingen.
Levendig Leiden Leiden is een aantrekkelijke stad. Dagelijks verwelkomen wij vele mensen die hier komen om onze stad te bezoeken voor de cultuur, de historie of de festivals, maar ook voor de kennisinstellingen, conferenties van het Bio Science Park of zakenreizen. Leiden heeft ook een grote aantrekkingskracht op de bewoners van de omringende gemeenten. Lokale ondernemers en horeca profiteren hiervan. Vanwege de coronacrisis hebben zij echter een flinke klap gekregen. D66 wil de ruimte bieden voor herstel. Natuurlijk zijn toeristen welkom in Leiden. Tegelijkertijd wil D66 toerisme in goede banen leiden, zodat overlast wordt voorkomen. Om Leiden weer te laten bruisen na corona willen wij ook ruimte bieden aan evenementen.
Klaar voor morgen De economie verandert. Zo is digitalisering niet meer weg te denken. Dit biedt uitdagingen, maar vooral ook heel veel kansen. Daarnaast moeten wij allen werken aan een duurzamere toekomst. Dit heeft ook gevolgen voor hoe we onze economie inrichten. Zo werken we vandaag aan een beter morgen.