D66 Leiden zeer teleurgesteld in besluit kinderhartcentrum LUMC

Maandag kwam het voorgenomen besluit naar buiten dat de kinderhartcentra in Nederland geconcentreerd worden in Groningen en Rotterdam. Kinderhartchirurgie zal daarmee vertrekken uit het LUMC. Dat is slecht nieuws voor de Leidse regio. D66 Leiden is daarom zeer teleurgesteld in het voorgenomen besluit.

De afgelopen maanden is door medisch personeel, bewoners en de Leidse politiek op alle fronten gepleit om deze vorm van gespecialiseerde zorg in het LUMC te behouden. Gezien de kwaliteit van de zorg had Leiden de beste kaarten in handen. Omwille van regionale spreiding en toegankelijkheid van de zorg is nu echter anders besloten.

Hoewel het besluit op zichzelf duidelijkheid geeft, zijn er veel vragen en is er veel onzekerheid over de gevolgen. De mogelijke impact is onderzocht door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In het rapport dat hieruit volgde werd gewaarschuwd voor verstrekkende gevolgen. Daarbij werden duidelijke argumenten gegeven waarom kinderhartchirurgie bij het LUMC op de juiste plek zit. Met dit rapport in de hand, heeft D66 Leiden zich afgelopen maanden voor en achter de schermen intensief ingezet voor het behoud van kinderhartchirurgie in Leiden.

Goede zorg staat voor D66 Leiden voorop. Nu het besluit is genomen moet de blik naar voren worden gericht. Het eerdergenoemde NZa rapport brengt in kaart welke gevolgen een vertrek van het kinderhartcentrum kan hebben. Met die kennis is het verstandig de maatregelen in kaart te brengen die nodig zijn om die gevolgen voor het Leidse onderwijs, onderzoek en de economie in de toekomst te voorkomen.