Meer ruimte voor sport en beweging

Sporten is essentieel voor een gezonde gemeente en verbindt mensen met elkaar. Daarom oppert D66 vier voorstellen voor de toekomst van sporten in de Leidse regio. Het is belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk is en dat er voldoende ruimte is voor beweging, zowel bij gemeentelijke accommodaties als in de openbare ruimte.

Armin Zukanovic, D66 kandidaat-raadslid voor Leiden: ‘Sporters letten niet op gemeentegrenzen. Voetballers in Leiden gaan voetballen bij Meerburg in Zoeterwoude, hockeyers fietsen naar LOHC in Oegstgeest en de hele Leidse regio komt straks ijssporten beoefenen in de nieuwe ijshal in Leiden. Wij willen graag samen met de regio de groeiende sportvraag en aanbod op een effectieve manier afstemmen, zodat jong en oud, de gewenste sport kan doen in een duurzame accommodatie.’

Een regionale sportaccommodatievisie voor de toekomst Met alle nieuwbouwplannen en de toenemende vraag naar woonruimte blijft de Leidse regio groeien de komende jaren. Deze groei zorgt voor een stevige toename van sportgebruik van alle binnen- en buitensportaccommodaties in de Leidse regio. D66 Leiden, D66 Leiderdorp, en D66 Voorschoten pleiten gezamenlijk voor een regionale visie op sportaccommodaties om de sportvraag en aanbod en de tekorten en overschotten aan verschillende sportaccommodaties te inventariseren. Zo kan slim ingespeeld worden op de behoefte van elke gemeente en kunnen wij als Leidse Regio de groei opvangen.
Capaciteit op orde in Leiden D66 heeft in het afgelopen college vernieuwing van accommodaties in gang gezet: een nieuw duurzaam combibad en schaatshal bij de Vliet en een moderne indoor sporthal bij de Boshuizerkade in Leiden. D66 wil komende tijd verder gaan met de sportaccommodaties en kantines verduurzamen en vernieuwen. Daarnaast heeft D66 in het college gezorgd voor de uitbreiding van de rugbycapaciteit in de Mors. Wij willen op zoek naar een oplossing voor het capaciteitsgebrek bij Roomburg en een nieuw hockeyveld realiseren met inachtneming van de uitslag van het referendum.
Ruimte voor urban sports in Leiden D66 ziet dat de populariteit van de zogenaamde ‘urban sports’ toeneemt. Bepaalde urban sports zijn echter bijna niet uit te oefenen in Leiden. Dat moet anders. D66 stimuleert het initiatief van Skatepark Leiden en wil komende periode samen met Skatepark Leiden een skatepark en ‘urban sports’ park realiseren in Leiden met ook ruimte voor freerunning. D66 wil daarnaast in elke wijk buiten het centrum een calisthenics park realiseren.
Groen en sport combineren in Leiden D66 wil door heel Leiden sportfaciliteiten realiseren op straat en in parken, waar passend, om uit te nodigen tot sporten. In het nieuwe door ons voorgestelde grotere singelpark ‘Geuzenpark’, willen wij verschillende ‘sporthubs’ realiseren op deze route, zoals een ‘atletiekhub’, een ‘turnhub’, een ‘fitnesshub en een ‘urban hub’, voor gratis sportbeoefening in de openbare ruimte. D66 is voorstander van wijksportparken met meerdere sportfuncties. Wijksportpark De Mors wordt nu ontwikkeld dankzij D66 en D66 wil ook een aantrekkelijk wijksportpark in Leiden-Noord realiseren.