Sportupdate: hoe staat het met het combibad en ijshal?

Ongeveer een jaar geleden is na brede steun in de gemeenteraad de Europese aanbesteding uitgezet voor het gezamenlijke nieuwbouw Combibad en IJshal de Vliet. Tegen de zomer kreeg de raad helaas het teleurstellende bericht dat het niet was gelukt. Er was geen partij die dit complexe project op basis van een vastomlijnd contract zonder onderhandelingsruimte en eerder vastgestelde uitgangspunten wilde uitvoeren. Maar hoe staat het nu met het project?

D66-wethouder Paul Dirkse had de wens om het project door te zetten op basis van een contractvorm die wel passend is in de huidige bouwmarkt. Maar voordat er nogmaals Europees werd aanbesteed, heeft de gemeente een analyse laten uitvoeren om te beoordelen op welke wijze het project het beste voortgezet kon worden. Tegelijkertijd, naast de analyse is er ook een nieuwe marktconsultatie, een externe kostenraming, en een onafhankelijk onderzoek door van het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgevoer. De nieuwe inzichten en leerpunten zijn uitgewerkt in een nieuw raadsvoorstel.

Afgelopen donderdag stemde wederom een grote meerderheid in de raad voor, om een herziende aanbesteding van het gezamenlijke sportaccommodatie uit te zetten. D66 heeft onverkort gestreden en gestaan voor één gezamenlijk complex voor de zwemmers en de sporters. Wij staan net als zij te trappelen voor een prachtig complex. Met de kennis en ervaring van nu heeft D66 alle vertrouwen in de nieuwe aanbesteding.

Wat betekent dit in de praktijk?

De raad heeft ingestemd om het project Combibad-IJshal verder te ontwikkelen aan de hand van een aantal uitgangspunten . Zo geeft de raad het college meer flexibiliteit op een aantal onderdelen. Het voorstel heeft een actualisatie op het eerder vastgestelde besluit en blijft in de kern ongewijzigd. De locatie, functionaliteit, exploitatie, verpachting, huisvesting van de Hengelaarsbond en de participatie van stakeholders & gebruiker in klankbordgroepen blijven onderdeel van de uitvoering.

Het college komt bij de raad terug als er een definitieve aanneemsom gereed is.

  • De planning ziet er als volgt uit:
  • Februari 2020: (deels geheim) raadsbesluit
  • April 2020: Voorontwerp
  • Maart t/m juli 2020: Europese aanbesteding bouwteampartners
  • Definitieve aanneemsom naar de raad