Historische investering in Leidse Sport

De inzet van D66 was bekend: wij willen én het zwembad, én de ijshal én het indoor sportcentrum. De jarenlange inzet van alle betrokkenen bij de Leidse sport wordt nu beloond. Leiden krijgt drie mooie, toekomstbestendige en duurzame sportaccommodaties. Afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad unaniem in met de drie voorstellen van onze sportwethouder Paul Dirkse.

Schaatshal

De nieuwe ijshal moet ruimte bieden aan het langebaanschaatsen, ijshockey, schorttrack, kunstrijden en recreatief schaatsen. Voor die doelen worden (minimaal) een 250 meter rondbaan, een 30 bij 60 meter ijshockeyvloer en een 20 bij 30 meter krabbelbaan gebouwd.

Regionale samenwerking

Uiterlijk 1 oktober 2018 moet duidelijk zijn of de regiogemeenten in samenwerking met Stichting IJshal en de schaatsverenigingen willen bijdragen aan de 333 meter ijshal. ‘De nieuwe ijshal wordt een voorziening waar de hele regio veel plezier van krijgt,’ meent duoraadslid Bart Borst. ‘Voor de samenwerking in de regio en zeker voor de ijssport zou het een grote overwinning zijn als we er ook nog voor zorgen dat het geld voor die extra 83 meter ook rondkomt!’ De ijsverenigingen zijn gezamenlijk acties gestart om de financiering voor elkaar te krijgen.

Lees hier het kaderbesluit voor de nieuwe Leidse ijshal.

Combibad de Vliet

Het 50-meter buitenbad, het recreatiebad en het peuterbad aan de Vliet krijgen een opknapbeurt. Daarnaast wordt een nieuw binnenbad gebouwd op sportpark De Vliet. Het nieuwe bad biedt de ruimte voor kortebaan zwemwedstrijden op nationaal niveau en waterpolowedstrijden op (inter)nationaal niveau. De aanbesteding van het bad start eind 2018, de oplevering staat gepland voor eind 2020.

Om de zwemverenigingen zich direct thuis te laten voelen in het nieuwe Combibad, diende D66 een motie die meer ruimte regelt voor de verenigingen. Op dit moment voorziet het plan in 60 vierkante meter voor de zwemverenigingen, dat vindt D66 te weinig. Sterke verenigingen zijn immers goed voor de stad en helpen bij het succesvol maken van sportaccommodaties. De bijbehorende voorzieningen spelen daarin een belangrijke ondersteunende rol. De motie is met volle steun van de raad aangenomen.

Aanvullend voerde de duurzaamheid van het zwembad de boventoon in het raadsdebat. D66 ziet dat in de huidige plannen al een flinke investering in duurzame maatregelen staat opgenomen. Betrokkenen bij het bad en in de wijk stellen dat het nog duurzamer kan. Deze energie en betrokkenheid moeten we inzetten om tot een nog duurzamer bad te komen. De voorstellen van GroenLinks om deze initiatieven verder uit te werken steunden wij daarom van harte.

Lees hier het uitvoeringsbesluit Combibad de Vliet.

Het Indoor Sportcentrum bestaat uit de bouw van een topsporthal en een breedtesporthal. Het complex moet de huidige Vijf Meihal en de 3 Oktoberhal vervangen om te gebruiken voor zowel topsport, breedtesport als sportonderwijs. Het nieuwe sportcentrum vormt een volwaardig en ambitieus alternatief voor de verouderde accommodaties.

De topsporthal met een tribunecapaciteit van 2.000 stoeltjes wordt gebruikt voor wedstrijden en trainingen van de Leidse zaalsportverenigingen. De breedtesporthal wordt doordeweeks gebruikt voor gymlessen van het Leonardo College. ’s Avonds benutten Leidse sportverenigingen de hal voor trainingen en wedstrijden. De topsporthal en de breedtesporthal vullen elkaar goed aan. ‘Topsport is voor de breedtesport van belang, en breedtesport is de basis voor topsport. Zij zijn verbonden,’ meent het college.

In de commissie- en raadsbehandeling waren nog enkele warme pleitbezorgers voor een tribunecapaciteit van 3000 stoelen voor de topsporthal. Uit diverse externe onderzoeken blijkt echter dat de 1000 extra stoelen miljoenen extra zouden kosten. Omdat er geen zicht is op private investeringen zou de gemeente Leiden deze kosten grotendeels of volledig op zich moeten nemen. Een ruime meerderheid in de Leidse raad moest daarom concluderen dat deze wens niet haalbaar is.

D66 is blij dat we verder kunnen met de aanbesteding van het sportcentrum. Dit geeft duidelijkheid aan alle gebruikers en de omwonenden van de hal. Zo krijgen de Leidse zaalsporters snel de moderne en hoog kwalitatieve voorziening die ze verdienen!

Lees hier het kaderbesluit Indoor Sportcentrum.