Extra geld voor jeugdhulp in 2018

Op 19 december 2017 heeft de gemeenteraad van Leiden ingestemd met 1.1868.160 euro extra voor de jeugdhulp in 2018. Ook de andere gemeenten van regio Holland Rijnland hebben extra geld toegezegd. Voor de uitvoering van jeugdhulp krijgt Leiden jaarlijks 21 miljoen van het rijk, maar dat is niet voldoende gebleken. De afgelopen twee jaar is steeds achteraf extra geld vrijgemaakt voor deze taak, nu wordt daar in de programmabegroting van 2018 al rekening mee gehouden.

Raadslid Annemieke Strijers is optimistisch: ‘Er is grote behoefte aan een nauwe samenwerking in de jeugdzorg. De transitie heeft tijd nodig, kinderen die hulp nodig hebben, moeten dat goed en tijdig kunnen krijgen. Daarvoor is dit een goede stap.’

In Leiden maakt 11,5% van de inwoners jonger dan 18 jaar op een of andere manier gebruik van jeugdhulp. Alle partijen willen dat de jeugd tijdig en adequaat hulp krijgt. De laatste jaren is gebleken dat dit niet voldoende lukt met het bedrag dat de overheid op nationaal niveau beschikbaar heeft gesteld. Wanneer hier geen verandering in komt, zal de gemeente zelf moeten bijdragen of moet de gemeente de kosten zien te reduceren.

Decentralisatie

Het reduceren van kosten was ook het doel van de decentralisatie. Gemeenten moeten inzetten op innovatie en preventie, maar juist dat blijkt meer tijd te kosten. Hulporganisaties werken al jaren op een bepaalde manier en kunnen dit niet binnen twee jaar rigoureus veranderen. (Jeugd)hulp is moeilijk te reorganiseren. Maatwerk blijft nodig en het is zoeken naar een passende samenwerking om te kunnen innoveren.

Holland Rijnland zet in op deze samenwerking met het instellen van een innovatiefonds, waarvoor organisaties hun projecten kunnen aanmelden. Volgens D66 is dit de goede weg, en dat kost nu eenmaal tijd en geld. De gemeente zal daarom de eerstkomende jaren rekening moeten houden door extra budget te reserveren. Jeugd met een hulpvraag mag hier niet de dupe van worden. Als de samenwerking zich goed voortzet, dan verwachten we dat de kosten voor jeugdzorg zullen dalen.